ALBUM: THÁNG HOA DÂNG MẸ

 
 

 

ALBUM: THÁNG HOA DÂNG MẸ

 

1. Trầm Hương Dâng Mẹ - Phi Nguyễn

2.Khúc Hát Dâng Hoa - Lm. Nguyễn Sang

3. Cung Chúc Trinh Vương - Hoàng Oanh

4. Ngũ Sắc Hoa Dâng - Diệu Hiền

5. Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Lm. Nguyễn Sang

6. Tấu Lạy Bà - Hoàng Oanh

7. Ave Maria - Lm. Nguyễn Sang

8. Ngũ Bái 3 - Ca Đoàn Sao Mai

9. Tiến Dâng Mẹ - Lm. Nguyễn Sang

10. Bông Hồng Dâng Mẹ - Lm. Nguyễn Sang

11. Một Trời Hoa - Thùy Dương

12. Vòng Hoa Dâng Mẹ - Lm. Nguyễn Sang

13. Nữ Vương Mân Côi - Lm. Nguyễn Sang

14. Đây Mùa Hoa Đã Về - Hợp Ca

15.Trên Con Đường Về Quê

16. Dâng Mẹ Yêu Mến - Xuân Trường

17. Mùa Hoa Đã Về - Gia Ân, Ái Trinh

18. Tạ Con Dâng Mẹ - Phi Nguyễn

19. Hoan Ca Maria - Lm. Nguyễn Sang

20. Mùa Hoa Về- Bích Hiền

21. Đón Mùa Hoa Xuân - Việt Tuấn

22. Maria Mẹ Ơi - Bích Hiền

23 Dâng Hoa - Tuyết Mai

24. Ngũ Bái 1 - Lam Phương, Ca Đoàn Sao Mai