THƠ :TRĂM NĂM FATIMA

THƠ :TRĂM NĂM FATIMA

 

Mệnh lệnh Fatima
Một thế kỷ đã qua
Thế giới vẫn lộn xộn
Sao hòa bình còn xa?

 

Đức Mẹ Fatima
Ba mệnh lệnh đưa ra
Vì con chưa tuân giữ
Nên hòa bình còn xa!

 

Thiên Chúa vẫn kiên trì
Đức Mẹ vẫn đợi chờ
Để con kịp sám hối
Ôi, Tình Chúa bao la!

 

Xin Thiên Chúa thứ tha
Xin Đức Mẹ chở che
Con quyết tâm sám hối
Chuỗi Mai Côi nở hoa

 

TRẦM THIÊN THU
Mừng đệ nhất chu niên Fátima, 13-5-2017