VỀ MÀ XEM

 

 

VỀ MÀ XEM

 

Ai về THANH HOÁ mà xem

Bốn phương giáo tỉnh anh em một nhà

 

LẠNG SƠN cực bắc ngàn xa

Cực nam VINH-NGHỆ vẫn là gần nhau

 

Thăng Long HÀ NỘI muôn màu,

BẮC NINH Quan Họ ôi chao mượt mà.

 

HẢI PHÒNG phượng vỹ kiêu sa,

THÁI BÌNH Bánh Cáy, câu ca tuồng chèo

 

BÙI CHU kèn trống khua reo.

Mênh mông HƯNG HOÁ cheo leo núi đồi

 

Ngân vang PHÁT DIỆM một thời

Mỗi nơi một vẻ cả mười đều vui

Giuse Thanh Huệ