BÀI 14: BỔN PHẬN III VÀ IV : PHỤC VỤ XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI