CHÚA VỀ TRỜI

New Page 1

 

CHÚA VỀ TRỜI

 

Chúa về trời giữa tiếng hoan ca

Thiên thần tấu khúc nhạc vang xa

Có vầng mây trắng bao quanh đón

Xa giá theo Ngài tới bao la.

 

Thân xác chẳng còn với chúng ta

Vì Ngài về với Đức Chúa Cha

Đấng sẽ ban Thần Chân Lý đến

Dậy dỗ muôn dân bước đường xa.

 

Mệnh lệnh của Ngài hãy khắc ghi

Giảng dậy muôn dân phải thực thi

Rửa tội những ai lòng thiện chí

Ba Ngôi thánh hóa nhân danh vì.

 

Ngài đâu có bỏ mặc chúng ta

Ra đi để dọn chỗ quê nhà

Bao năm lữ thứ đời ta sẽ

Đến ngày nhẹ gánh bước đường xa.

 

Cho ta được tròn giấc mơ say

Cũng tiếng đàn ca thân xác này

Cũng vầng mây trắng vui mừng đón

Chúa dắt ta về tay trong tay.

 

Hỡi người môn đệ - Galilê

Sao còn đứng ngắm đến mải mê

Chúa đã lên trời trong vinh thắng

Rồi Ngài lại xuống đón ta về.

 

Hôm nay ngày Chúa đã về trời

Giáo hội mừng kính khắp nơi nơi

Vui lên người hỡi vui lên hỡi

Thiên đàng từ nay Chúa gọi mời.

 

 

Mừng kính lễ Chúa Về Trời 2017

Nhà Quê