GIÁO HUẤN SỐ 28 ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CHÚA GIÊSU

HỌC HỎI GLCG GH 28

More presentations from Nguyen Dien

 

PPT HỌC HỎI GLCG: GIÁO HUẤN SỐ 28

 

  TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

GIÁO HUẤN SỐ 28: ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CGS

 

 

GIÁO HUẤN SỐ 28

ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CHÚA GIÊSU

+ LỜI CHÚA  (Lc 2, 51-52).

“Trẻ Giêsu cùng với cha mẹ trở về Na-da-rét, hằng vâng phục các Ngài…Ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến”.

+      Giáo lý HTCG.

H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? (Câu 92).

T. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều này:

- Một là sống thánh thiện trong đời sống thường ngày qua cầu nguyện, lao động và yêu thương;

- Hai là sống hiếu thảo với cha mẹ.

+ DIỄN GIẢI:

Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm:

1. Mầu nhiệm thời thơ ấu:

Phúc  âm ghi lại một số biến cố thời thơ ấu: chịu cắt bì; tỏ mình cho dân ngoại qua các Đạo sĩ; được dâng vào Đền Thờ; được đem trốn sang Ai cập. Những biến cố trên, cùng với việc tìm lại Người trong Đền Thờ, cho thấy: Người hoàn toàn hiến thân, để thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó.

2. Mầu nhiệm sống ẩn dật tại Na-da-rét:

Cuộc sống ẩn dật này dạy ta những bài học quý giá cho đời sống gia đình:

- Một là bài học hiếu thảo, vâng phục cha mẹ: tuy là  Thiên Chúa cao sang, Người đã sống trong một gia đình đơn nghèo, để dạy cho những người con: hãy quý trọng cha mẹ, gia đình, dù gia đình mình đơn nghèo.

- Hai là bài học “thầm lặng”: dù là Con Thiên Chúa, Người muốn được giáo dục nơi gia đình; Người luôn trân trọng cuộc sống thầm lặng suốt 30 năm, vì đó là bầu khí, là khung cảnh tuyệt vời và cần thiết, để được đào tạo và tự đào tạo nên người trưởng thành nơi thể xác lẫn tâm hồn.

- Ba là bài học “quý chuộng lao động”: lao động nhọc nhằn, nhưng đem lại ơn cứu độ, vì giúp ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, phục vụ mọi người, và rèn luyện bản thân.