GH 19: THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

HỌC HỎI GLCG: GH 19

 

More presentations from Nguyen Dien
 

GIÁO HUẤN SỐ 19

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

 

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

GIÁO HUẤN SỐ 19

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

 

 LỜI CHÚA (St 1, 1-5):

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất...Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng, liền có ánh sáng…”.

+ GIÁO LÝ HTCG.

H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (Câu 51 & 52).

T. Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài mà tạo dựng vũ trụ “từ hư vô”[1]. Và sự quan phòng của Thiên Chúa là việc Ngài tiếp tục chăm sóc, và hướng dẫn muôn loài tiến dần đến mức hoàn hảo như Ngài muốn.

 DIỄN GIẢI: Lời Chúa cho thấy:

1. Thiên Chúa sáng tạo, nghĩa là Người đã tạo dựng trời đất muôn vật từ “hư không”.

Thánh Tô-ma viết: “Chính chìa khóa tình thương đã mở bàn tay Thiên Chúa, để Người tạo thành vạn vật”. Vì yêu thương ta, Thiên Chúa muốn “biểu lộ và thông ban vinh quang” cho ta, để ta nhận biết, suy phục  Người, và nhờ đó, được hạnh phúc với Người.

2. Thiên Chúa quan phòng: Vì Người là “Cha phép tắc vô cùng”, nên sau khi sáng tạo, Người  vẫn quan phòng, nghĩa là tiếp tục chăm sóc, và điều khiển mọi thụ tạo với sự khôn ngoan và tình thương của Người, để tất cả mọi loài có thể tiến đến sự trọn hảo tối hậu do Người định sẵn.

Nhưng tại sao lại có sự dữ, đau khổ, bệnh tật, thiên tai, chết chóc? Có sự dữ là do con người đã sử dụng sai lầm tự do của mình, mà bất tuân lệnh truyền vì yêu thương của Thiên Chúa.

Nhưng đức tin giúp ta xác tín rằng: Thiên Chúa sẽ không cho phép sự dữ xảy ra, nếu Người không rút được sự lành từ chính sự dữ, như “Tổ phụ Giuse xưa đã nói với anh em: sự dữ mà anh em đã định làm cho tôi, ý định của Thiên Chúa đã chuyển thành sự tốt lành…để cứu sống một dân đông đảo”[2].

Vì vậy, đừng bao giờ chúng ta bất mãn, kêu trách, đổ lỗi cho Thiên Chúa, hoặc ngã lòng trông cậy. Cứ luôn chống lại sự dữ, và chỉ làm những điều tốt lành.


 


 

[1] 2 Mcb 7,28.

[2] X. St 45, 8.