THƠ: HỌ ĐẠO ĐƯỜNG LÁNG - LM. BIỂN XANH

HỌ ĐẠO ĐƯỜNG LÁNG

 

Đường Láng hai chữ thân thương

Giáo dân sốt sắng noi gương cha hiền

Thành Nam cha sở đương kim

Quan tâm chăm sóc con chiên nhiệt thành

 

Thiếu nhi giới trẻ mới toanh

Siêng năm dự lễ loanh quanh nhà thờ

Dù cho buổi sáng tờ mờ

Hay là chiều tối nhà thờ vẫn đông

 

Mỗi tháng sinh hoạt một lần

Chuyên đề giới trẻ xoay vần quanh năm

Các em đón nhận nhiệt tâm

Trao dồi kiến thức âm thầm mọc lên

 

Mong cho họ đạo mang tên

Đường Láng tuy nhỏ nhưng Đền bao dung (1)

Giáo dân luôn sống kiên trung

Gia đình hạnh phúc thư chung kêu mời (2)

 

Ước mong họ đạo tuyệt vời

Ông bà con cháu dắt về nhà chung (3)

Tôn vinh Thiên Chúa cửu trùng

Ba Ngôi hạnh phúc Thiên cung nhiệm mầu.

 

LM. BIỂN XANH

 

PS: Cảm nghiệm sau khi nhận lời mời của Cha sở Giuse Thân Thành Nam – đến dâng lễ cho họ đạo và chia sẻ chuyên đề cho giới trẻ vào ngày 6 tháng 6 năm 2017.

-----

(1)  Đền bao dung – Tấm lòng bao dung.

(2)  Thư chung HĐGMVN.

(3) Nhà chung – Nhà thờ.

 

 

 

 

Từ ngày cha về nhận xứ…

 

   

   

Cho đến hôm nay.