ALBUM THÁNH CA CHÚA BA NGÔI

 

ALBUM THÁNH CA CHÚA BA NGÔI

 

 

 

1.  Dâng Lên Ba Ngôi - N V Tuyên & P Quang - (allvoices) . - 02:32

2. Dâng lên Ba Ngôi-Vũ Đình Ân-Annasaomai. (1) - 01:46

3. Kính dâng Ba Ngôi,nhạc Tri văn Trinh,CDLVTT - 03:51

4. Mầu nhiệm Ba Ngôi - 04:40

5. Ngợi Khen Ba Ngôi - 07:04

6. Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm. Quy Bau - 07:34

7. Vinh Danh Ba Ngôi - Xuân Thảo - (allvoices ) . - 02:05

8. Vinh Danh Ba Ngoi (Do Vy Ha) - YouTube (360p) - 02:21

9. Lễ Chúa Ba Ngôi A - 03:09