GIÁO HUẤN SỐ 30 MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊSU

HỌC HỎI GLCG GH 30

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN SỐ 30

MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊSU

 

+ LỜI CHÚA (Mt 16,21).

"Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ…rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại".

+ GIÁO LÝ HTCG.

H. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu quan trọng thế nào? (Câu 101).

T. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm này bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và tôn vinh của Ngài.

+ DIỄN GIẢI:

Mầu nhiệm Vượt Qua (Chết và sống lại) của Đức Giêsu là đỉnh cao trong công trình cứu độ của Thiên Chúa:

"Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?"[1].

Vì thế, người tín hữu Kitô phải quan tâm tìm hiểu và suy niệm về khung cảnh lịch sử đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, vừa lắng nghe Lời Thiên Chúa để khám phá ý nghĩa của cái chết đó trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ý nghĩa đó là :

Nhờ lòng yêu mến và vâng phục, Chúa Giêsu đã đền bù tội bất tuân của nguyên tổ, giao hòa ta cùng Thiên Chúa, trở thành con của Ngài. Ân phúc và Bình an Thiên Chúa lại đổ xuống tràn đầy trên ta:

“Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”[2].

Sự phục sinh của Chúa Giêsu mở ra cho nhân loại niềm hy vọng được sống lại cùng Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu:

“Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người, nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người”[3].

Chúng ta hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần củng cố niềm tin của chúng ta nơi mầu nhiệm Vượt qua.


 

[1] Lc 24,26.

[2] Rm 5,15.

[3] 2 Tm 2, 11-12a.