CÁO PHÓ THẦY GIUSE PHẠM THANH NHỰT

CÁO PHÓ

+

Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô Phục Sinh,

xin kính báo

 

 

 

THẦY GIUSE PHẠM THANH NHỰT

(Chủng sinh khóa 14 – Đại Chủng Viện Thánh Quý)

  

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1987

Ấp 3, Tân Lộc Bắc, Thới Bình, Cà Mau

Họ đạo Tân Lộc – Hạt Cà Mau

 

Đã được nghỉ an trong Chúa

Ngày Thứ năm, 15 tháng 06 năm 2017

(Do tai nạn giao thông)

 

Nghi thức tẫn liệm vào lúc 8 giờ, sáng thứ Sáu, ngày 16/06/2017

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ, sáng thứ Hai 19/06/2017

Tại nhà thờ Tân Lộc, Hạt Cà Mau.

 

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Thầy Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

 

BBT/WCT

 

.