TIỄN BIỆT NGƯỜI ANH EM !!!

TIỄN BIỆT NGƯỜI ANH EM !!!

 

 

Ai ơi sao vội ra đi,

Để cho luyến nhớ tiếc thương lòng người.

Ba mươi tuổi Chúa Giêsu,

Ra đi loan báo Tin Vui Nước Trời.

 

Thầy nay cũng tuổi ngày xưa,

Ra đi trình diện trước Ngai Vua Trời.

Dẫu là Thầy đến với Cha,

Nhưng lòng người thế chúng ta cũng buồn.

 

Xót thương day dứt trong lòng,

Bởi vì tin ấy diễn ra tức thì.

Dẫu rằng chẳng biết ngày mai,

Nhưng tin rằng Chúa thương yêu đón chờ.

 

Người ơi sao vội ra đi,

Không lời từ giã hoang mang tin buồn!!!

Mọi người yêu quí mến thương,

Cũng xin từ giã, Thầy đi an bình,

 

Mai sau trên chốn Thiên Đàng,

Chúng ta vui vẻ họp đoàn bên nhau!

 

Giê-su Thiên Chúa khoan nhân,

Xin Ngài đón rước linh hồn Giu-se.

Vào nơi yên nghỉ thanh nhàn,

Muôn đời hưởng phúc hỉ hoan Bên Người!

                               

 Ngôn Minh.