SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 11 TN 2017

New Page 1

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 11 TN 2017

Lm. Giuse Hiến

 

 

Thứ Hai PAGEREF _Toc485528277 \h 1

Thứ Ba. PAGEREF _Toc485528278 \h 1

Thứ Tư. PAGEREF _Toc485528279 \h 2

Thứ Năm.. PAGEREF _Toc485528280 \h 3

Thứ Sáu. PAGEREF _Toc485528281 \h 4

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A. PAGEREF _Toc485528282 \h 4

Ngày 24 tháng 6. PAGEREF _Toc485528283 \h 6

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. PAGEREF _Toc485528284 \h 6

 

 

Thứ Hai

Bài Ðọc I:  2 Cr 6, 1-10

Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô ích. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày cứu thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Chúng tôi không hề làm cớ cho ai phải vấp phạm, để công việc phục vụ của chúng tôi khỏi bị đàm tiếu. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa, với hết lòng kiên nhẫn: trong gian truân thiếu thốn, nguy khốn, đòn vọt, tù đày, biến loạn, khó nhọc, nhịn ăn, nhịn ngủ với lòng thanh khiết, am hiểu, đại lượng, dịu dàng, bằng sức mạnh Thánh Thần, bằng lòng yêu thương không giả dối, bằng lời chân thật, và bằng quyền năng Thiên Chúa; nhờ khí giới công chính bên tả bên hữu; trải qua vinh quang cũng như tủi nhục, tiếng xấu cũng như tiếng tốt, bị coi là phường bịp bợm, mặc dầu là chân thành; bị coi là vô danh, nhưng hằng được biết đến; bị coi là đang giẫy chết, nhưng này chúng tôi vẫn sống; bị coi như bị gia hình, mà nào đã chết đâu; bị coi như phải ưu sầu, nhưng chúng tôi vẫn luôn an vui; bị coi là kẻ nghèo túng, nhưng chúng tôi lại làm cho nhiều người được giàu có; bị coi như không có gì, nhưng chúng tôi làm chủ tất cả.

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã nói: “Ta không đến để phá bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn” (x. Mt 5,17). Bài Tin Mừng hôm nay là một minh họa cho điều này. "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

Trong thực tế đời sống, chúng ta thấy chống cự lại cái ác không có tác dụng gì, mà còn làm hại bản thân mình nhiều hơn. Vì thế mà ông bà ta thường nói: “một sự nhịn, chín sự lành”, hay “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa cả đời không khê”.

Nhịn ở đây không phải là nhu nhược, là chịu nhục. Nhưng người biết nhịn là người biết điềm tĩnh trước những tấn công của kẻ khác và biết lấy sự hiền từ làm vũ khí bảo vệ mình. Chính Chúa cũng đã phán: “Phúc thay ai hiền từ…” (Mt 5,4)

Thù hận, chiến tranh giữa các quốc gia, vợ chồng ly tán, bạn bè xa nhau phải chăng vì thiếu sự điềm tĩnh để hiền từ xử thế hay không?

Lạy Chúa Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin dạy cho con biết noi gương Chúa, sống hiền hòa khiêm tốn, để con luôn biết hiền lành trong cách sống, và kiện toàn luật công bằng mà Chúa dạy hôm nay. Amen.

 

 

Thứ Ba

Bài Ðọc I:  2 Cr 8, 1-9

Anh em thân mến, chúng tôi tỏ cho anh em biết về ân huệ Thiên Chúa đã ban cho giáo đoàn xứ Macêđônia. Trong nhiều nỗi gian truân thử thách, họ được tràn đầy vui mừng, và cảnh cùng cực thẳm sâu của họ lại trở nên kho tàng phúc hậu. Tôi làm chứng rằng: họ đã tự động nài ép tôi cho họ được ân huệ tham dự vào việc phục vụ các thánh, tuỳ sức họ và quá sức họ nữa. Không phải như chúng tôi hy vọng mà thôi, họ còn đã hiến mình, trước tiên là cho Chúa, sau là cho chúng tôi, chiếu theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, chúng tôi cũng đã xin Titô hoàn thành việc nghĩa đó cả nơi anh em nữa, như Titô đã khởi sự trước kia. Nhưng cũng như anh em vượt trổi về mọi mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trổi trong việc phúc đức này. Tôi nói thế, không phải có ý truyền lệnh đâu, nhưng để nhờ lòng sốt mến của kẻ khác, thử lòng chân thành bác ái của anh em. Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có.

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay dạy cho tôi con đường để hoàn hảo hóa bản thân mình. Con đường đó là con đường tình yêu. Tình yêu đủ lớn mạnh để ôm ấp những người ta thương và cả những người ta ghét.

Sự thường ai cũng dễ dàng yêu thương người yêu mình, nhưng đối với kẻ thù thì mới nghe tới tên đã phát ghét làm sao mà yêu với thương. Vậy tại sao Chúa dạy phải yêu?

Phải chăng Chúa biểu đừng coi ai là thù? Vì “tứ hải giai huynh đệ” vì “là Con một Cha và anh em một nhà”. Khi coi ai là thù, là bạn là ta đã phân biệt và tách biệt. Còn Chúa, Ngài phân biệt chứ không tách biệt cái tốt cái xấu (x. Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa Mt 13,24-30).

Con đường hoàn hảo hóa bản thân là con đường yêu thương không phân biệt. Đức Thánh giáo Hoàng Gioan XXIII kể rằng cha mẹ ngài nghèo, đông con. Mỗi năm vào lễ lớn mới mua được miếng thịt nấu cháo. Đàn con đói đang chờ được ăn, nhưng mỗi khi có người ăn xin đến, cha mẹ ngài đều lịch sự mời họ ngồi vào bàn và chia khẩu phần như nhau cho người ăn xin và các con của mình. Đây thật là bài học về tình thương không phân biệt.

Lạy Chúa Giêsu, để yêu thương như Chúa dạy, đòi hỏi con phải không phân biệt và loại trừ người con có ác cảm. Xin Chúa cho con đủ sức mạnh và một tình yêu đủ lớn để dám thi hành điều Chúa muốn. Amen.

 

Thứ Tư

Bài Ðọc I: 2 Cr 9, 6-11

Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: "Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời". Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề, để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa.

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

SUY NIỆM

Bố thí. Cầu nguyện. Ăn chay là ba việc làm rất được khuyến khích từ xưa tới nay. Tuy nhiên, ba việc đạo đức này có khi bị lạm dụng để tô điểm cho vẻ bên ngoài của những người giả hình.

Chúa Giêsu hiểu rõ thực tế này, nên Ngài đã dạy phải làm các việc này kín đáo. “Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm… Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại… Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay…” Mặc kệ thiên hạ khua chuông đánh trống, người môn đệ Chúa phải kín đáo trong các việc đạo đức.

Kín đáo để không ai biết việc mình làm. Vì đôi khi người khác thấy, họ khen ngợi chúng ta, dần dà chúng ta sẽ ra kiêu ngạo, ảo tưởng về sự thánh thiện của mình, nghĩ rằng việc nên thánh chỉ dựa vào những cái bên ngoài. Đây là một cạm bẫy của ma quỷ mà nhiều người đã mắc phải (x. Mt 23)

Kín đáo để không ai biết việc mình làm. Nhưng Chúa Cha thấu suốt mọi sự, Ngài sẽ trả công lại. “Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Lạy Chúa Giêsu! Xin dạy con khiêm nhường hơn, để giữ gìn sự kín đáo trong các việc lành. Con khoe khoang, phô trương sẽ bị rơi vào cạm bẫy kẻ thù. Xin cho con biết âm thầm hy sinh, như hạt lúa trong lòng đất, không ai hay biết, nhưng ngày nào đó sẽ trổ sinh bông hạt. Amen.

 

Thứ Năm

 

Bài Ðọc I:  2 Cr 11, 1-11

Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi, chắc là anh em đành chịu đựng: vì tôi yêu mến anh em như Chúa có lòng yêu mến. Tôi đã đính hôn anh em cho một người, như dâng một trinh nữ trong trắng cho Ðức Kitô. Nhưng tôi lại sợ rằng như con rắn đã dùng mưu chước mà cám dỗ bà Evà thế nào thì lòng anh em cũng ra hư đốn, không còn chân thành đối với Ðức Kitô như vậy. Vì nếu có ai đến rao giảng một Ðấng Kitô nào khác mà chúng tôi không hề rao giảng, hay anh em nhận lãnh một Thánh Thần nào khác hoặc một Phúc Âm nào khác không phải như anh em đã nghe, thì chắc là anh em chịu theo ngay. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc không thua kém gì các vị tông đồ cả kia đâu. Bởi vì dầu tôi có ăn nói không thanh lịch, nhưng về sự thông biết thì không phải thế đâu, vì trong mọi mặt, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy rõ rồi. Hay là tôi đã phạm tội gì khi hạ mình không để anh em được nhắc lên? Hoặc vì đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa. Tôi đã bóc lột các giáo đoàn khác, khi lãnh trợ cấp nơi họ, để phục vụ anh em. Khi tôi ở giữa anh em, mà phải lâm cảnh túng thiếu, tôi đã không làm phiền lòng ai: vì tôi có thiếu thốn điều gì, thì các anh em ở Macêđônia đến giúp đỡ cho. Trong mọi sự, tôi đã giữ mình không làm phiền lòng ai, sau này, tôi vẫn giữ mình như thế. Ðã có sự thật của Ðức Kitô trong tôi, nên tôi không để ai giựt khỏi tôi được sự tôi khoe như thế trong khắp miền Akaia. Vì sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Ðã có Thiên Chúa biết.

Phúc Âm: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. "Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

SUY NIỆM

Tiếp tục những lời dạy liên quan đến các việc đạo đức khuyên làm. Bài Phúc Âm hôm nay, đề cập cụ thể hơn về việc cầu nguyện. Chúa chỉnh lại quan niệm về cầu nguyện.

Cầu nguyện không phải là nói nhiều lời. "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin.”

Cầu nguyện là đi vào trong tương quan thân tình với Thiên Chúa như là con với Cha. Cha hiểu rõ con và biết con cần gì trước khi con cầu xin. Nên không cần thiết phải lãi nhãi, râm ran với các bài kinh mà tâm hồn thì trống rỗng.

Cầu nguyện đi liền với việc hòa giải. Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, thì mọi người chúng ta là anh chị em. Con cái một nhà phải sống hòa thuận và tha thứ. Tha thứ cho anh chị em của mình những lầm lỗi để chính chúng ta là những kẻ có lỗi cũng sẽ được thứ tha.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy cầu nguyện, xin hướng dẫn lời cầu nguyện của chúng con trở thành lời kinh của sự hiệp nhất, giữa những người con cùng một Cha và anh chị em một nhà, vì chúng con hay chia rẻ nhau. Lại xin Chúa giúp chúng con biết biến lời cầu nguyện thành cuộc sống, thành hơi thở của linh hồn. Amen.

 

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A

 

Bài Ðọc I: Ðnl 7, 6-11

Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi là một dân hiến thánh cho Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã chọn các ngươi để làm dân riêng của Người giữa mọi dân tộc trên mặt đất. Không phải vì các ngươi đông số hơn mọi dân tộc khác mà Thiên Chúa gắn bó với các ngươi và tuyển chọn các ngươi, vì thực ra, các ngươi ít số hơn mọi dân tộc khác; nhưng vì Chúa đã yêu thương các ngươi và giữ lời đã thề hứa với tổ phụ các ngươi rằng: Người dùng tay mạnh mẽ mà dẫn đưa và cứu chuộc các ngươi khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaon vua Ai-cập. Các ngươi sẽ biết rằng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, chính Người là Thiên Chúa hùng mạnh, trung thành giữ lời giao ước và lòng thương xót với những kẻ yêu mến Người, và những kẻ tuân giữ lề luật Người cho đến muôn thế hệ. Người báo oán ngay những kẻ thù ghét Người, bằng cách tiêu diệt chúng không trì hoãn, trả báo tức khắc như chúng đã đáng tội. Vì vậy các ngươi hãy tuân giữ điều răn, nghi lễ và lề luật mà ta truyền cho các ngươi hôm nay, để các ngươi thi hành".

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 7-16

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta: là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình làm Ðấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.

Phúc Âm: Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho. "Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

SUY NIỆM

Khi yêu thương nhau người ta hay tặng nhau những gì quý giá. Có thể là quà cáp, thì giờ sức khỏe…chứ ít ai cho cả mạng sống mình. Khi xuống trần Chúa đã cho con người hết tất cả: thì giờ, sức khỏe… đến giờ phút chia ly Chúa lại còn cho cả mạng sống. “Đây là mình Thầy hiến tế vì anh em; đây là Máu Thầy máu đổ ra vì anh em”. Sở dĩ Chúa yêu thương và trao ban tất cả cho con người là vì Ngài có một trái tim thánh, Thánh Tâm.

Có thánh tâm thì người ta biết rung cảm trước những nỗi đau của người khác;

Có thánh tâm thì người ta thấy trước những nhu cầu của tha nhân;

Có thánh tâm người ta sẽ không ngần ngại để trao ban tất cả dù biết rằng cái giá mình phải trả là giá máu.

Chúng ta hay phân bì, so đo, tính toán thiệt hơn khi sống chung với đồng loại: làm việc này tôi được gì, thực hiện điều đó tôi mất cái gì…rồi phân vân, cuối cùng không dám cho đi; mà chỉ mong lãnh nhận.

Một trái tim thánh là một trái tim luôn biết “mình vì mọi người, chứ không phải để mọi người vì mình”.

Mừng lễ Thánh Tâm, chúng ta hãy suy nghĩ về tình yêu xả kỷ, suy nghĩ về Trái Tim bị đâm vì tình yêu của Chúa và xin cho mình có một “Tâm thánh” giống như Chúa để quảng đại khi đối xử; để yêu thương không tính toán.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn cho Trái Tim Chúa bị đâm thâu để tỏ lộ tình yêu cao độ dành cho chúng con. Xin dạy chúng con noi gương Người, để cố gắng sống tình yêu và hy sinh bản thân phục vụ mọi người, nhằm diễn tả phần nào tình yêu Chúa cho nhân loại. Amen.

 

Ngày 24 tháng 6

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ Trọng

Bài Ðọc I: Gr 1, 4-10

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc". Và tôi đã thưa lại: "A, a, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu có biết ăn nói, vì con còn con nít". Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi đừng nói: "Con là con nít", vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi". Chúa phán như thế. Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: "Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Ðây hôm nay Ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng".

Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 8-12

Anh em thân mến, anh em yêu mến Chúa Giêsu Kitô, dù không thấy Người, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Người, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào, hoặc hoàn cảnh nào Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em, trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Phúc Âm: Lc 1, 5-17

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng: "Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng".

SUY NIỆM

Trong lịch Phụng vụ, chỉ có ba Đấng được mừng lễ sinh nhật cách đặc biệt: Đức Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và thánh Gioan Baotixita. Chúng ta có thể liệt kê vài đường nét về vị thánh được hân hạnh mừng sinh nhật hôm nay.

Ngài là dòng dõi của người công chính. Cha ngài là Dacaria và mẹ là bà Elisabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì.

Ngài được sinh hạ một cách lạ lùng bởi ý định của Thiên Chúa. Người vợ sinh con trong tuổi già. Điều mà Dacaria cho là không thể có thể thì Thiên Chúa nói là được. Vì Chúa làm được mọi sự.

Ơn gọi làm người dẫn Gioan Tẩy giả vào ơn gọi ngôn sứ: "Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc".

Sứ vụ tiên tri của Gioan là sửa đổi và hòa giải các tâm hồn “đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính” nhằm chuẩn bị một dân sẵn sàng ra nghênh đón Chúa.

Gioan đã thực thi trọn vẹn sứ mệnh của mình trong sự khiêm nhường dẫn người ta đến với Đấng đến sau ngài. Vì thế, ngài đã được nên cao trọng như lời sứ thần báo.

Chiêm ngắm mẫu gương thánh Gioan, nhắc chúng ta về sự khiêm nhường để biết rút lui và nhường chỗ cho Đức Chúa. Đôi khi, chúng ta phải lui vào bóng tối để cho Chúa được sáng lên.

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Gioan đã làm cho Chúa phải nổi bật lên, còn ngài phải lu mờ đi. Xin cho chúng con biết noi gương ngài, luôn biết khiêm nhường để Chúa được lớn lên trong con. Amen.