CÁO PHÓ ÔNG CỐ SR MARIA VŨ THỊ MỸ HẠNH –DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Gia đình kính báo:

 

ÔNG CỐ GIOAKIM VŨ VĂN ĐỨC

 

 Thân phụ của Sr Maria Vũ Thị Mỹ Hạnh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo, hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Thủ Đức

 

được Chúa gọi về lúc 19g30, ngày Thứ Bảy 08.07.2017

Hưởng thọ 69 tuổi

 

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 9g sáng Thứ ba 11.07.2017

tại Nhà Thờ Thiết An, Hạt Đại Hải, GP. Cần Thơ

 

 

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

CHO ÔNG CỐ GIOAKIM ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

 

BBT/WCT