LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC HẠT TRÀ LỒNG 2017

LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC HẠT TRÀ LỒNG 2017

 

1.        Cha Mt. Ngô Hữu Nghiệm về Họ Đạo Đại Hải - Hạt Đại Hải

       Vào lúc 10h00 sáng thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017.

 

2.        Cha Phêrô HuỳnhTấn Hảo về Họ đạo Bôna - Hạt Trà Lồng.

      Vào lúc 9h00 sáng thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017.

 

3.        Cha Nicola Đỗ Hoàng Thọ về Họ Đạo Mỹ Phước - Hạt Trà Lồng.

      Vào lúc 9h00 sáng thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Thánh lễ - Lễ phục trắng.

 

4. Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết về Họ đạo Cái Nhum - Hạt Vị Thanh

    Vào lúc 9h00 sáng thứ sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017. Thánh lễ - Lễ phục trắng.

 

5. Cha Giuse Nguyễn Văn Huỳnh về Họ Đạo Fatima - Hạt Trà Lồng

    Vào lúc 9h00 sáng thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017.

 

6. Cha Gb. Châu Ngọc Phương về Họ đạo Cái Trầu - Hạt Trà Lồng

    Vào lúc 9h00 sáng thứ ba, ngày 01 tháng 8 năm 2017.