KHÁNH THÀNH CƠ SỞ ĐÀO TẠO ƠN GỌI CỦA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG