CHA GIUSE VÕ VĂN HOÀI NHẬM SỞ GIÁ RAI

CHA GIUSE VÕ VĂN HOÀI NHẬM SỞ GIÁ RAI

THỨ TƯ NGÀY 12/7/2017

 

Theo đúng chương trình Thứ Tư ngày 12/7/2017 Cha Quản Hạt Bạc Liêu đã từ giã Họ Ninh Sơn để đến nhậm nhiệm sở mới là Họ đạo Giá Rai.

Theo kỷ yếu 60 năm GPCT, Họ Giá Rai là 1 trong 5 Họ đạo do cha Fx. Trương Bửu Diệp thành lập năm 1930 nhưng sau năm 1975 đã không còn dấu tích. Mãi đến năm 2007 với nỗ lực của Cha Giuse Võ Văn Hoài (lúc đó là cha phó Họ Tắc Sậy) Họ Giá Rai được phép hoạt động lại như một Giáo điểm và hôm nay dù đã là Quản Hạt - Hạt Bạc Liêu, cha đã tình nguyện đến với Họ Giá Rai với tư cách Cha sở thường trú đầu tiên của Họ Giá Rai đang bắt đầu hồi sinh.

BBT/WCT