GIỚI TRẺ HẠT CÀ MAU

GIỚI TRẺ HẠT CÀ MAU

 

Trời mưa thì mặc trời mưa (1)

Giới trẻ sinh hoạt không chừa một ai

Dù cho khoảng cách đường dài

Huyện Sử thẳng tiến trải dài yêu thương. (2)

 

Cà mau mảnh đất nêu gương

Hy sinh phục vụ tỏ tường cha ông (3)

Giới trẻ cố gắng thật lòng

Tương lai Giáo hội chờ mong mỗi người.

 

Nhà nhà no ấm vui tươi

Vững lòng trông cậy lời Người dạy ta

Khiêm nhu thánh đức hiền hòa

Bao dung bác ái thật thà yêu thương.

 

Giê-su con Chúa tỏa hương

Siêng năng làm việc vì thương gia đình (4)

Xin Chúa chúc phúc ân tình

Tình yêu giới trẻ sinh nhiều ơn thiêng.

 

Lm. Biển Xanh.

------

1.    Ngày 14.07.2017 trời mưa rất lớn vùng đất Cà Mau.

2.    Giới trẻ hạt Cà Mau sinh hoạt tại nhà thờ Huyện Sử nơi cha Mt Võ Minh Châu và Pr Trần Trung Dũng phục vụ.

3.    Gương các Cha và quý Tu sĩ đã từng phục vụ và truyền giáo ở miền đất tận cùng đất nước.

4.    Gia đình của mỗi cá nhận, gia đình của Họ đạo và Gia đình của Hội thánh.