HỌP MẶT GIỚI TRẺ HẠT CÀ MAU

 

 

HỌP MẶT GIỚI TRẺ HẠT CÀ MAU

CHỦ ĐỀ: SÁNG DANH TÌNH YÊU CHÚA

 

Thứ sáu ngày 14 tháng 6 vừa qua, Ban giới trẻ Giáo hạt Cà Mau tổ chức ngày họp mặt giới trẻ trong giáo hạt. Về tham dự trong ngày họp mặt này có tất cả 270 em đến từ 11 họ đạo: Cà Mau, Tắc Vân, Quản Long, Hòa Trung, Cái Rắn, Cái Đôi Vàm, U Minh, Tân Lộc, Số 6 Lacua, Thới Bình  và Huyện Sử.

Đồng hành trong ngày hôm nay có cha Gb. Phan Huy Chương Dòng Don Bosco, Cha Pr. Nguyễn Thanh Hà Đặc trách Giới trẻ Giáo Phận và các cha trong giáo Hạt.

Ngày họp mặt bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào lúc 20h. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho một ngày trời thật tốt để buổi họp mặt được diễn tiến tốt đẹp. Chúng con cũng cám ơn Cha Đặc trách Giới trẻ Giáo phận, Cha Quản Hạt Cà Mau cùng quý Cha sở các họ đạo đã ủng hộ Ban Giới trẻ Hạt Cà Mau chúng con.

MVTT/HẠT CÀ MAU