GIÁO HUẤN SỐ 35: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

HỌC HỎI GLCG GH 35

 

More presentations from Nguyen Dien

 

 

     

PPT HỌC HỎI GLCG: GIÁO HUẤN SỐ 35

 

 TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

 

 

GIÁO HUẤN SỐ 35

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

 

+       LỜI CHÚA (Ga 3, 5).

 “Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô: Tôi bảo thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa,  nếu không được sinh ra bởi nước vá Thánh Thần”.

 

+  GIÁO LÝ HTCG.

H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào? (Câu 128).

T. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

 

+       DIỄN GIẢI:

Lời Chúa cho chúng ta thấy:

1. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần” .

Chính Chúa Giêsu đã gọi Thánh Thần là: Đấng Bảo Trợ, Đấng an ủi, Thần chân lý; Thánh Phaolô gọi Ngài là “Thần khí làm cho ta nên nghĩa tử” .

2. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống:

* Một là sự sống tự nhiên: Sách Sáng thế cho thấy: ngay trong công trình sáng tạo ban đầu, Chúa Thánh Thần là “Thần Khí bay lượn trên mặt nước” , làm cho vũ trụ vạn vật được thành hình và sống động.

Chúa Thánh Thần cũng đã làm cho Đức Giêsu Kitô thành thai trong lòng Trinh nữ Maria .

* Hai là sự sống siêu nhiên: qua Phép Rửa và Hòa giải, Chúa Thánh Thần làm cho ta được sống lại trong đời sống mới làm con cái Chúa, như thánh Phao-lô viết: “Dầu thân xác anh em có chết vì tội, Thánh Thần cũng sẽ ban cho anh em được sống” .

Truyện kể về Mẹ Tê-rê-sa rằng : “Có 3 người Hồi giáo làm công trong ‘nhà chăm sóc những người hấp hối’ của Mẹ...Thấy vắng mất một người. Mẹ quay lại tìm, thì thấy người đó đang đứng khóc. Mẹ hỏi vì sao. Người đó nói: Thưa Mẹ, con vẫn nghĩ  Đức Giêsu cũng chỉ là một vị tiên tri như bao tiên tri khác. Nhưng hôm nay thì con tin rằng: Ngài là Thiên Chua, vì chỉ có một vị Thiên Chúa mới có thể ban cho Mẹ và các Dì ơn biết chăm sóc những người khốn cùng này cách vui vẻ như vậy!”.

Ơn đây chính là ơn tác động của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta cùng sốt sắng xin Người ngự đến trên cộng đoàn chúng ta.