AUDIO BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY - NĂM A

Audio Bài giảng Chúa nhật 5 Mùa Chay - Năm A

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

 

 

Bài giảng CN 5 Mùa Chay năm A - Niềm tin của chúng ta thuộc loại nào?