GIÁO HUẤN SỐ 36: HỘI THÁNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

HỌC HỎI GLCG GH 36

 

More presentations from Nguyen Dien

PPT HỌC HỎI GLCG: GIÁO HUẤN SỐ 36

 

 TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

HỘI THÁNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

 

 ****

 

GIÁO HUẤN 36 / CN XVII TN (30.7)

HỘI THÁNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

+          LỜI CHÚA (Eph 2, 22):

“Trong Chúa Ki-tô, anh em được xây dựng cùng với những người khác, thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thánh Thần”.

 

+ GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Câu 138)

H. Hội Thánh là gì?

T. Hội Thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, làm thành cộng đoàn gồm những người nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, trở nên con cái của Thiên Chúa, chi thể của Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần.

 

+   DIỄN GIẢI:

Hội Thánh được khởi đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài: cho con người được làm con cái trong Gia đình Thiên Chúa.

Rồi Hội Thánh được chuẩn bị trong Cựu Ước khi Thiên Chúa tuyển chọn dân Ít-ra-en làm dân riêng.

Hội Thánh được Chúa Kitô thiết lập khi Người đi rao giảng Tin Mừng, tuyển chọn Nhóm Mười Hai, nhất là khi Người tự hiến cho Hội Thánh qua cái chết và cuộc Phục sinh của Người.

Hội Thánh được Chúa Thánh Thần giới thiệu cho thế giới trong ngày lễ Hiện Xuống. Ngài tiếp tục thánh hóa Hội Thánh, để Hội Thánh thi hành sứ mạng rao giảng cho đến ngày tận thế, và Hội Thánh sẽ được hoàn tất trên Trời, khi Chúa Ki-tô trở lại trong vinh quang.