BẠC ĐỜI

BẠC ĐỜI

“Lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con”

(Tv 71:18)

 

 

Mái xanh giờ đã phai màu

Nhu nhơ sắc bạc khổ đau gian trần

Lạ thay đồ cổ quý hơn

Nhưng người cũ chỉ thêm buồn mà thôi

 

Xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi

Dẫu bạc cuộc đời cuối kiếp phàm nhân

Tháng ngày thu ngắn dần dần

Xin cho con được ở bên cạnh Ngài

 

Cầu Ngài tha thứ tội đời

Khi con buông hết, trút hơi cuối cùng

Xin vòng tay Chúa yêu thương

Nối vòng tay Mẹ dìu nâng về Trời

 

TRẦM THIÊN THU

Sáng 24-7-2017