BẢN TIN MV GIỚI TRẺ THÁNG 8: CON CÁI LÀ MÙA XUÂN CỦA BA MẸ