GIÁO HUẤN 37: HỘI THÁNH: DÂN THIÊN CHÚA

HỌC HỎI GLCG GH 37

More presentations from Nguyen Dien

 

GIÁO HUẤN 37 / CN XVIII TN (06.8)

 

HỘI THÁNH: DÂN THIÊN CHÚA

 

 TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

HỘI THÁNH: DÂN THIÊN CHÚA

 

 

+          LỜI CHÚA (1 Pr 2, 10):

 “Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 144)

H. Vì sao gọi Hội Thánh là Dân Thiên Chúa?

T. Vì Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng quy tụ họ thành một dân duy nhất.

  DIỄN GIẢI:

Hội thánh được gọi là Dân Thiên Chúa: Vì tuy phát xuất từ nhiều dân tộc, do ý muốn của Thiên Chúa, đã làm thành “Một giống nòi được tuyển chọn, một dòng tộc chuyên lo tế tự, một Dân thánh” (1Pr 2, 9).

Nhờ tin vào Đức Ki-tô, qua Phép Rửa, chúng ta được gia nhập Dân thánhnày, một Dân:

-  Có Thủ lãnh, có Đấng làm đầu là Đức Ki-tô (Cl 1, 18).

-  Có phẩm giá là được làm con cái Thiên Chúalà anh em của Đức Ki-tô (Ga 20, 17), là Đền thờ Chúa Thánh Thần (Eph 2, 22).

-  Có giới luật là yêthương (Ga 13, 34; 15, 12).

-  Có sứ mạng làm muối ướp mặn, và làm ánh sáng soi dẫn trần gian (Mt 5, 13-16).

“Chúng ta hãy phát triển hương vị thiêng liêng của việc sống chan hoà với Dân Chúa, và khám phá ra rằng: điều này tự nó là một nguồn vui tuyệt vời” (Niềm Vui Tin Mừng, 268).