CÓ AI CÒN NHỚ

CÓ AI CÒN NHỚ

 

 

Có ai còn nhớ tới ngài !

Có ai còn nhớ những ngày đã xa

Nhớ cha giám đốc hiền hòa

Bình dân lối sống xuề xòa dễ thương

 

Tiếu lâm kể chuyện khó lường

Áo quần xốc xếch ngoài vườn ngoài sân

Vậy mà dậy rất ân cần

Cours de langue kể chuyện gần chuyện xa

 

Xe lam lạch bạch tà tà

Basto thuốc điếu phì phà môi thâm

Chiều về nổ máy ầm ầm

Phát  ngang ngọn cỏ vừa tầm gốc trơ

 

Tóc đầu chăm sóc lơ mơ  

Húi cua một kiểu giản đơn ơ hờ

Hoạt hình phim ảnh tuổi thơ   

Thằng Tin Tin khiến ngẩn ngơ đợi chờ

 

Lợi danh chức tước hững hờ

Hiền hòa Nam Bộ chẳng mơ màng gì.

 

Có ai còn nhớ tới ngài !

Anphongso Nguyễn Tấn Thinh cả đời

Dày công chăm bón một thời

Để mai này sẽ ra khơi vững vàng.

 

Có ai còn nhớ tới ngài !

Xin làn hương tỏa góp vài câu kinh

Nguyện xin Chúa đoái thương tình

Trả ơn bội hậu phúc vinh thiên đàng.

 

Có ai còn nhớ tới ngài !

 

Ngày 24/7/2017

 

Nhân ngày giỗ thứ 24 cố Anphongso Nguyễn Tấn Thinh,

cha giáo, giám đốc tiểu chủng viện Á Thánh Quý Cần Thơ.

 

Nhà Quê