VẺ ĐẸP NHÀ THỜ 130 TUỔI Ở NAM ĐỊNH TRƯỚC KHI BỊ CHÁY RỤI