Giới Thiệu Tác Giả

Ba Nhân Đức Đối Thần Trong Đời Sống Kitô Hữu: 1. Đức Tin

Ba Nhân Đức Đối Thần Trong Đời Sống Kitô Hữu  I. Đức Tin “Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em.” (Gd 1,20) Tự trong thâm tâm, chúng ta nghiệm thấy mình cần đến đức tin trong mọi giây phút của cuộc đời. Đức tin cần thiết để đón nhận Lời Chúa; để …

xem thêm

Bổn Đạo…Mới     

Bổn Đạo…Mới       Theo lịch năm thánh hai ngàn, thì trong tháng tư có hai ngày đáng được lưu ý, đó là Chúa nhật lễ lá, ngày mười sáu, thánh hóa giới trẻ và Chúa nhật thứ hai Phục sinh, ngày ba mươi, cầu cho các tân tòng. Giới trẻ thì đã được nhiều người chiếu cố, nếu gã có nói …

xem thêm

Đạo đức và sự tuân phục Giáo Hội

Đạo đức và sự tuân phục Giáo Hội Giáo hội có nhiệm vụ bảo vệ và hướng dẫn đời sống Đức tin cho con cái. Với ơn soi sáng, Giáo hội biết phải làm gì và làm như thế nào trong mỗi thời điểm cần thiết. Tình hình của Giáo hội Việt Nam đã có những hiện tượng lo ngại, …

xem thêm

Đưa – Đón.

Đưa – Đón.           Tháng 8 tháng đưa tiễn, lịch đưa tiễn dày đặc, được share tràn ngập Facebook. Những giọt nước mắt chảy xuôi chảy ngược, có giọt nước mắt được nén lại nuốt vào trong của nhiều người vì phải xa người mà mình yêu thương, quí trọng. Nhiều tâm tình không biết nói cùng ai nên gửi …

xem thêm