Cha Thái Nguyên

Album Lòng Thương Xót – Lm Thái Nguyên

1 Track 16 – 05:20 2 Dinh Vu / Track 3 – Mix – 03:32 3 03-LTXChua3 CH – 04:41 4 06-DaiDuongThuongXot CH – 04:41 5 08-NguonMachTX CH – 04:18 6 11-HyVongVaoLTX – 04:24 7 11-LTXChua5 CH – 04:43 8 Trai Tim Nhan Hau – Thanh Thien Giang – Lm. Nguyen Sang – 05:32 9 Thien Chua Giau Long Thuong Xot – Lm.An Duc – Ngoc Mai – 04:06 10 Ca Vang Long TXC (mix) – 04:43 11 Con Can Long Thuong Xot Chua – Pham Vinh Son – Le Anh – 05:36 …

xem thêm

Đáp Ca & Tam Nhật Thánh & CN PS C – Lm Thái Nguyên

THỨ NĂM TUẦN THÁNH Đáp ca – TV 115:  https://youtu.be/Bx_JD11THGw Hiệp lễ – Tâm tình yêu mến:  https://youtu.be/jUKcI_PANFs     THỨ SÁU TUẦN THÁNH Đáp ca- TV 30:  https://youtu.be/PVcSctPC194 Hiêp lễ (1)- Trên cây thập giá:  https://youtu.be/K5IyiqDQhmw Hiệp lễ (2)- Yêu như Chúa yêu:  https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o   LỄ VỌNG PHỤC SINH Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117:   https://youtu.be/jWyN6r9nQ44   LỄ SÁNG PHỤC SINH Đáp ca bài …

xem thêm