Học Kinh Thánh của cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Câu Hỏi Ôn Tập Sách Tông Đồ Công Vụ

 Câu Hỏi Ôn Tập Sách Tông Đồ Công Vụ  Ban Thánh Kinh – Giáo phận Cần Thơ Ba điểm chính, minh chứng Luca là tác giả của sách Tin mừng thứ ba và của sách TĐCV? – Lời tựa đều gởi cho Thêôphilô; từ vựng, bút pháp, văn thể giống nhau, mục tiêu 2 sách cân đối nhau . Độc …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

TẢI VỀ FILE NÉN: Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1     Dan Nhap Luca.pptA More presentations from Nguyen Dien Luca 1,1-25.ppt a More presentations from Nguyen Dien Luca 1,26-80 More presentations from Nguyen Dien  

xem thêm