Học Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,1-13 – Lm Carolo

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,1-13 – Lm Carolo TIỀN NGÔN (1,1-13)             Sau khi đề tựa cho tác phẩm, Mc giới thiệu con người Đức Giêsu bằng cách so sánh Ngài với Gioan Tẩy Giả. Như thế phần này gồm 4 ý:             – Tựa đề 1,1             – Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả 1,2-8.             – Đức …

xem thêm