Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/11/2018   11/11/18 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B Mc 12,38-44. 12/11/18 THỨ HAI TUẦN 32 TN Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo Lc 17,1-6. 13/11/18 THỨ BA TUẦN 32 TN Lc 17,6-10. 14/11/18 THỨ TƯ TUẦN 32 TN Lc 17,11-19. 15/11/18 THỨ NĂM TUẦN 32 TN Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018   05.11.2018. 06.11.2018. 07.11.2018. 08.11.2018. 09.11.2018. 10.11.2018.     05.11.2018 THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14   Lời Chúa: “Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật…” (Lc 14,12-13) Câu chuyện minh hoạ: Người ta kể hạnh tích thánh Martin, trước khi được …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 31 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 31 TN 2018 Lm Seoka   Chúa Nhật 31 TN B. Thứ hai: Lc 14, 12-14. Thứ ba: Lc 14, 15-24. Thứ tư: Lc 14, 25-33. Thứ năm: Lc 15, 1-10. Thứ sáu: Ga 2, 13-22. Thứ bảy: Lc 16, 9-15.     Chúa Nhật 31 TN B Mc 12, 28b-34 Cốt lõi của đạo …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/11/2018   01/11/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12  02/11/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Cầu cho các tín hữu đã qua đời   Ga 11,17-27. 03/11/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ Lc 14,1.7-11  04/11/18 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 13,10-17   A.Hạt giống… Câu chuyện này cho thấy rõ ý nghĩa giải phóng của ngày sabát : – Đương sự là một người bị bệnh đến …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018 29.10.2018. 1 30.10.2018. 2 31.10.2018. 3 01.11.2018. 5 02.11.2018. 6 03.11.2018. 8   29.10.2018 THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17   Lời Chúa: Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sa-bát sao?” (Lc 13,16). Câu chuyện minh hoạ: Có …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/10/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/10/2018 21/10/18 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mc 10,35-45. 22/10/18 THỨ HAI TUẦN 29 TN. 23/10/18 THỨ BA TUẦN 29 TN Th. Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục Lc 12,35-38. 24/10/18 THỨ TƯ TUẦN 29 TN Th. An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục Lc 12,39-48. 25/10/18 THỨ NĂM TUẦN 29 TN Lc …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.2018_

Phút lắng đọng Lời Chúa từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.2018_ 22.10.2018. 23.10.2018. 24.10.2018. 25.10.2018. 26.10.2018. 27.10.2018.   22.10.2018 THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21   Lời Chúa: “Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20) Câu chuyện minh họa: Murray Garsson và em trai của mình sở hữu 75 triệu đôla thời chiến tranh …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên 2018 – Lm Seoka Chúa Nhật Truyền Giáo. Kỹ Thuật 3 Giảm 3 Tăng Trong Truyền Giáo. Nên Giống Chúa Giêsutrong Nhiệm Vụ Truyền Giáo. Thứ hai: Lc 12, 13-21. Thứ ba: Lc 12, 35-38. Thứ tư: Lc 12, 39-48. Thứ năm: Lc 12, 49-53. Thứ sáu: Lc 12, 54-59. Thứ bảy: …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 15.10 đến ngày 20.10.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 15.10 đến ngày 20.10.2018 THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN.   15.10.2018 THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Têrêsa Trinh nữ, tiến …

xem thêm