Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXI TN – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXI TN – Dòng Ngôi Lời Thứ Hai – Ngày 27 – Tháng 8 Thứ Ba – Ngày 28 – Tháng 8 Thứ Tư – Ngày 29 – Tháng 8 Thứ Năm – Ngày 30 – Tháng 8 Thứ Sáu – Ngày 31 – Tháng 8 Thứ Bảy – Ngày 01 – …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 Lm Seoka Chúa Nhật XXI TN B Thứ Hai: Mt 23,13-22 Thứ ba: Mt 23,23-26 Thứ tư: Mc 6,17-29 Thứ Năm: Mt 24, 42-51 Thứ Sáu: Mt 25, 1-13 Thứ Bảy: Mt 25,14-30   Chúa Nhật XXI TN B  “Anh em có muốn bỏ Thấy không?”. Đây không chỉ là câu …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018

 5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B 27/08/18    THỨ HAI TUẦN 21 TN 28/08/18 THỨ BA TUẦN 21 TN 29/08/18 THỨ TƯ TUẦN 21 TN 30/08/18 THỨ NĂM TUẦN 21 TN 31/08/18 THỨ SÁU TUẦN 21 TN   26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B Ga 6,54a.60-69   Ở LẠI …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 TN 2018 Lm Seoka   Thứ hai: Mt 19, 16-22 Thứ ba: Mt 19, 23-30 Thứ tư: Lc 1, 26-38 Thứ năm: Mt 22,1-14 Thứ sáu: Ga 1, 45-51 Thứ bảy: Mt 23,1-12     Thứ hai: Mt 19, 16-22. Có lẽ khát vọng lớn nhất của con người là sự sống đời đời. …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XX – Năm B – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XX – Năm B – Dòng Ngôi Lời   Chúa Nhật – Ngày 19 – Tháng 8 Thứ Hai – Ngày 20 – Tháng 8 Thứ Ba – Ngày 21 – Tháng 8 Thứ Tư – Ngày 22 – Tháng 8 Thứ Năm – Ngày 23 – Tháng 8 Thứ Sáu – …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – B 20/08/18 THỨ HAI TUẦN 20 TN 21/08/18 THỨ BA TUẦN 20 TN. 22/08/18 THỨ TƯ TUẦN 20 TN. 23/08/18 THỨ NĂM TUẦN 20 TN 24/08/18 THỨ SAU TUÀN 20 TN 25/08/18 THỨ BẢY TUẦN 30 TN      19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên 2018

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên 2018 12/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B Ga 6,41-51 13/08/18 THỨ HAI TUẦN 19 TN Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo Mt 17,22-27 14/08/18 THỨ BA TUẦN 19 TN Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 18,1-5.10.12-14 15/08/18 THỨ TƯ TUẦN 19 TN Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên  2018  – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên  2018  – Lm Seoka Chúa Nhật 19 TN B Thứ hai: Mt 17, 22-27 Thứ ba: Mt 18,1-5.10.12-14 Thứ tư: Lc 1, 39-56 Thứ năm: Mt 18,21-19,1 Thứ sáu: Mt 19, 3-12 Thứ bảy: 19, 13-15   Chúa Nhật 19 TN B Tiếp tục đề tài bí tích Thánh Thể, Tin mừng …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên, 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên, 2018 Lm Seoka CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B Thứ hai: Chúa Biến Hình Thứ Ba: Mt 14, 22-36 Thứ tư: Mt 15, 21-28 Thứ năm: Mt 16, 13-23 Thứ sáu: Ga 12, 24-26 Thứ bảy: Mt 17, 14-20   CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B Làm việc để tìm kiếm cơm …

xem thêm