Mục Vụ Giới Trẻ

Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Văn Yên thực hiện Xin Vi cho biết Vi đã tham gia ĐH năm nào? Ở đâu? Lý do nào Vi đi đại hội giới trẻ? Và sau khi trở về, theo kinh nghiệm riêng, Vi thấy thế nào nếu đem so sánh kết …

xem thêm

Giới Trẻ Sống Chứng Nhân

Giới Trẻ Sống Chứng Nhân  Các bạn trẻ thân mến, Nhìn vào thực trạng hiện nay, giới trẻ phát triển về nhiều mặt như trí thức, hiểu biết và sử dụng công nghệ… Bên cạnh đó, giới trẻ cần cũng còn hạn chế không ít khía cạnh, đặc biệt là đời sống tinh thần. Vì thế, giới trẻ Công giáo …

xem thêm

Lời nguyện cho năm học mới

Lời nguyện cho năm học mới Lạy Chúa! Con bắt đầu một năm học mới với nhiều môn học và một lịch trình dày đặc Con tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội được đến trường, cơ hội được học hỏi Đây là hồng ân mà nhiều người trên thế giới này không có được Con tạ ơn Chúa …

xem thêm

“Phân định ơn gọi” –  Bên lề Thượng Hội Đồng Giám mục 2018

“Phân định ơn gọi” –  Bên lề Thượng Hội Đồng Giám mục 2018 “Phân định ơn gọi” TÓM TẮT I. Ơn gọi. A) Ơn gọi có thể hiểu theo nhiều nghĩa. B) Sư phạm ơn gọi II. Phân định ơn gọi. A) Phân định: những cách hiểu khác nhau (luân lý, tâm linh, ơn gọi). B) Những yếu tố cốt yếu (chủ thể, …

xem thêm