Mục Vụ

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 6:Bước Đi Trong Ánh Sáng Chân Lý : Sự Phân Định

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 6: Bước Đi Trong Ánh Sáng Chân Lý : Sự Phân Định   Đối với các gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, Hội thánh ý thức mình phải kiên nhẫn và trong yêu thương đồng hành, dưới ánh sáng Lời Chúa giúp họ phân định để nhận ra sự thật tình trạng hiện …

xem thêm

Thơ PÂ CN 3 Phục Sinh Năm C

Nhận Ra Chúa Anh em cứ thả lưới đi Ở bên mạn phải tức thì được ngay Các ông thả lưới cầu may Kéo lên căng lưới thuyền nay sắp chìm   Nhận ra chính Chúa tỏ mình Nhưng không ai dám thật tình hỏi thăm Người cầm lấy bánh mà ăn Trao cho môn đệ, đánh tan nghi ngờ. …

xem thêm

Gia Đình Đón Nhận Tình Thương Của Chúa

05.05.2019 – Chúa nhật III Phục Sinh – Ga 21,1-19 Gia Đình Đón Nhận Tình Thương Của Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hạnh phúc được quy tụ trước Tôn Nhan Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình mến yêu tôn thờ. Lạy Chúa, xưa Chúa đã chuẩn bị cho các Tông Đồ bữa ăn với …

xem thêm

Thơ PÂ CN 2 Phục Sinh Năm C

Vững Tâm Cửa nhà đóng kín mà lo Giêsu hiện đến gọi to chúc lành Tôma run sợ mặt xanh Xưng Thầy là Chúa tan tành nghi nan Tông đồ vui sướng bình an Những ai không thấy vô vàn phúc thiêng. Lm Phêrô Trương Điệu   Bình An Bình an ở với anh em Đến đây và hãy nhìn …

xem thêm