Phụng Vụ

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  2  Mùa  Vọng  C : Dọn  Đường 1-NL:  Trời cao 2-SH:  Trở về đi 3-ĐC : TV 125 4-Alleluia  5 5-DL : Lạy Cha Chí Thánh 6-HL:  1-Có tiếng kêu    2-Trong rừng sâu. 7-KL: Nguyện mùa vọng

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018 -2019: Chúa Nhật 2 MV C – 9/12/2018

CN II MÙA VỌNG Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn mời gọi con người sống hiệp thông với Ngài và với nhau. Để đáp lại lời mời gọi đó, chúng ta phải ăn năn sám hối, nỗ lực sống đẹp ý Chúa và sống bác ái yêu thương. Với long chân thành nhìn nhận thân phận …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 1 MV C

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – C Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34-36 Chủ đề: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN ĐỂ CHỜ ĐÓN CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Cùng với Giáo hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10/12/2018

THÁNG 12-2018 01/12 – Thứ bảy đầu tháng. Tuần 34 Thường Niên. + 02/12 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG.. 03/12 – Thứ hai. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. 04/12 – Thứ ba tuần 1 Mùa Vọng. 05/12 – Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng. 06/12 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa Vọng. 07/12 – Thứ sáu đầu tháng. Thánh …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018 -2019: Chúa Nhật 1 MV C – 2/12/2018

CN I Mùa Vọng C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện để đón chờ ơn cứu rỗi. Trong niềm khát khao mong đợi Con Chúa giáng trần, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin: 1/ Hội Thánh có sứ mạng công bố cho toàn thế giới biết về …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 1 MV C – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM C   Anh chị em thân mến, Chúa nhật I Mùa Vọng mở đầu năm phụng vụ mới. Giáo hội nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy luôn hy vọng chờ đợi một biến cố hết sức quan trọng: đó là biến cố Chúa trở lại trong ngày phán xét. Giờ đây chúng …

xem thêm