Phụng Vụ

Ngày 14 tháng 11:Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể,Giám mục (1802-1861)

 Ngày 14 tháng 11:Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể,Giám mục (1802-1861) Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể sinh ngày 8 tháng 2 năm 1803 tại Sous Réamont thuộc thành phố Bélieu, tỉnh Besancon, nước Pháp, trong một gia đình khá giả, có 11 người con mà cậu Stêphanô Cuénot là con cả. Nhưng sau này vì chiến tranh đã tiêu hủy hết …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật Lễ CTTĐVN – 18.11.18

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – 18.11.18 KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM   Chủ tế : Anh chị em thân mến, chúng ta cảm tạ Chúa, tôn vinh tiền nhân anh dũng đã dám sống và sẵn sàng chết cho Tin Mừng. Tin tưởng vào sự đỡ nâng của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng …

xem thêm

Lời Chúa Trong Tuần 32 TN B – 2018

Lời Chúa Trong Tuần 32 TN B – 2018   + 11/11 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN.. 12/11 – Thứ hai. Thánh Giôsaphát. 13/11 – Thứ ba tuần 32 Thường Niên. 14/11 – Thứ tư tuần 32 Thường Niên. 15/11 – Thứ năm. Thánh Albertô Cả. 16/11 – Thứ sáu tuần 32 Thường Niên. 17/11 – Thứ bảy. Thánh …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật 32 Thường Niên – 11.11.18

Chúa Nhật 32 Thường Niên B – 11.11.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, tin tưởng vào tình yêu Chúa là động lực giúp chúng ta biết sống quảng đại với Chúa và với anh em. Ước muốn nên hoàn thiện hơn mỗi ngày, chúng ta cùng dâng Chúa lời nguyện xin : “Bà góa nghèo này đã …

xem thêm

8/11: Thánh Giuse Nghi,Linh mục , Thánh Phaolô Ngân,Linh mục ,Thánh Martinô Thịnh,Linh mục, Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Bốn),Lý Trưởng, Thánh Martinô Thọ (Nho),Viên chức Thu Thuế

8/11: Thánh Giuse Nghi,Linh mục , Thánh Phaolô Ngân,Linh mục ,Thánh Martinô Thịnh,Linh mục, Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Bốn),Lý Trưởng, Thánh Martinô Thọ (Nho),Viên chức Thu Thuế Ngày 8 tháng 11:Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi,Linh mục (1793-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh Phaolô Nguyễn Ngân,Linh mục (1790-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh,Linh mục (1760-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 32 TN B – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B   Anh chị em thân mến, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy sống đạo cách chân thành và thực thi đức bác ái mọi ngày trong đời, bởi vì Thiên Chúa luôn nhìn thấu tận đáy lòng của mỗi con người. Vậy giờ đây chúng ta thành tâm ăn …

xem thêm

Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục  & Thánh Jacinta Castaneda Gia,Linh mục

Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục  & Thánh Jacinta Castaneda Gia,Linh mục  Ngày 7 tháng 11:Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục (1732-1113) Ngày 7 tháng 11:Thánh Jacinta Castaneda Gia,Linh mục (1743-1773) Ngày 7 tháng 11:Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm,Linh mục (1732-1113) NB:Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (còn được gọi là Vinh Sơn Lê Quang Liêm, Vinh Sơn Hòa Bình, Vicente de …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN B (Gợi Ý) – File PDF

CHÚA  NHẬT  32 TN B  : BÀ  GÓA  BỐ  THÍ 1-NL: Đi về nhà Chúa 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV 145 4-Alleluia 1 5-DL: Dâng Chúa Trời 6-HL: 1-Bà góa nghèo.   2-Nơi con nương ẩn. 7-KL: Ra về an bình

xem thêm

Ngày 5 tháng 11:Thánh Đa Minh Mầu,Linh Mục (1794-1858)

Ngày 5 tháng 11:Thánh Đa Minh Mầu,Linh Mục (1794-1858) *   Thánh Đa Minh Mầu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. Cha là ông Gioan Mỹ và bà Maria Lang, gia đình Công giáo ngoan đạo. Ngay từ nhỏ cậu Mậu đã có ý định sẽ …

xem thêm

Album Đâu Có Tình Yêu Thương

Album Đâu Có Tình Yêu Thương Có bao giờ. Đâu Có Tình Yêu Thương Lời Kinh Hòa Bình Lời ca thương mến Mến Chúa Yêu người Mến Chúa Yêu người 2 Thắp sáng trong con

xem thêm