Video

Thánh Lễ CN Lễ Chúa Ba Ngôi 16/6/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 16/6/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”. Trích sách Châm Ngôn. Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự …

xem thêm

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ CTT/HX: 9/6/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 9/6/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ …

xem thêm

Thánh Lễ CN Lễ Thăng Thiên 2/6/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

  Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những …

xem thêm