Giới Thiệu Tác Giả

Lối sống của người Công giáo Việt Nam: Quá trình từ theo đạo, giữ đạo đến sống đạo

Lối sống của người Công giáo Việt Nam: Quá trình từ theo đạo, giữ đạo đến sống đạo Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào trong cuộc sống cũng có quá trình sinh thành và phát triển. Lối sống của người Công giáo Việt Nam qua gần 500 năm truyền giáo cũng biến đổi với những cấp độ khác nhau. …

xem thêm

Kinh Nguyện Gia Đình- Nơi Gắn Kết Các Thành Viên

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH- NƠI GẮN KẾT CÁC THÀNH VIÊN Hôm đi hành hương Đức Mẹ Rạch Súc, tình cờ tôi ngồi cạnh một người mẹ trẻ và đứa bé khoảng 10 tuổi, là giáo dân của họ đạo Rau Răm – Gp. Cần Thơ. Khi cộng đoàn bắt đầu lần chuỗi kính Đức Mẹ, đứa con cầm tràng chuỗi …

xem thêm

Vấn Đề Lạm Dụng Tình Dục – Linh mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng

VẤN ĐỀ LẠM DỤNG TÌNH DỤC Linh mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng Những điều nghe biết về lạm dụng tình dục. Nhờ những hoàn cảnh sau đây, tôi được nghe biết dần dần về lạm dụng tình dục: Năm 1946, 12 tuổi thi đậu vào Tiểu Chủng Viện Hà Nội tại Hoàng nguyên được cha linh hướng và cha giám …

xem thêm

Kitô Hữu Và Vấn Đề Truyền Giáo

Kitô Hữu Và Vấn Đề Truyền Giáo Chúng ta đã biết và nghe nói rất nhiều về sứ mệnh truyền giáo của Hội thánh, nhưng có lẽ, phần đông chúng ta lại nghĩ rằng công việc này là trách nhiệm thuộc hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ và các nhà truyền giáo chuyên biệt. Điều này dẫn đến một hệ …

xem thêm

Giới Trẻ Truyền Giáo

Giới Trẻ Truyền Giáo Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội với sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,15). Giáo Hội từ hơn hai ngàn năm qua đã cố gắng thi hành sứ mạng này dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, bằng gương mẫu đời sống, lời giảng dạy và các Bí tích, để dẫn đưa …

xem thêm