Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Lời Chúa: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18 MỤC LỤC Thiên Chúa yêu thế gian – ViKiNi 4 Đoàn kết 8 Chúa Ba Ngôi 10 Ba ngọn nến lung linh – Huệ Minh. 12 Mặt trời ban sự sống. 18 Lễ Chúa Ba Ngôi – An Mai 20 Con đường yêu thương. …

xem thêm

Pentecost Sunday

Pentecost Sunday Acts 2:1-11; 1 Corinthians 12:3-7, 12-13; John 20:19-23 According to the doctrine of the Church there is only one God in three Divine persons: The Father, The Son and The Holy Spirit. We can see the Son – Jesus Christ but we cannot see the Father and the Holy Spirit because they are invisible. However, when Jesus said …

xem thêm

Lạy Thánh Thần Xin Ngự Đến

Lạy Thánh Thần Xin Ngự Đến Chúa Nhật Lễ Chúa Hiện Xuống vô hạ   1.  Tại nhà thờ, nhất là nơi tư gia, trước khi bắt đầu đọc kinh người Công Giáo Việt Nam luôn có thói quen tốt lành là cầu xin Chúa Thánh Thần bằng lời kinh khá lòng vòng mà lớn nhỏ đều thuộc lòng: “chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng …

xem thêm

Thánh Thần Và Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 Thánh Thần Và Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, Ngày Thứ Nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người …

xem thêm

“Đấng Phù Trợ”

“Đấng Phù Trợ” Lễ Hiện Xuống   Theo cha Carôlô Hồ Bạc Xái, “Đấng Phù Trợ” là dịch từ chữ hy lạp Parakletos, chỉ một nhân vật thế giá đến đứng bên cạnh người bị các trong một phiên tòa. Khi nhân vật thế giá đến đứng bên cạnh người bị cáo thì tình hình đổi khác rất nhiều: đối với …

xem thêm

Các Bài  Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các Bài  Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 MỤC LỤC Thực hiện nhiệm vụ hiệp nhất – ViKiNi 4 Hãy nhận lấy Thánh Thần – Huệ Minh. 8 Chúa Thánh Thần. 13 Hiệp nhất 15 Chúa Thánh Thần. 17 Chúa Thánh Thần. 19 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. …

xem thêm

Lên Núi Gặp Chúa Để Loan Báo Tin Mừng

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN 2020 Lên Núi Gặp Chúa Để Loan Báo Tin Mừng Lm. Giuse Nguyễn Thánh kinh tường thuật trong biến cố Thăng Thiên, Đức Giêsu đến “ngọn núi”, Ngài “lại gần” các môn đệ, sai các ông “hãy đi”… (x. Mt 28, 16-20). Sau đó “Người được cất lên ngay trước mắt các ông” (Cv 1, …

xem thêm

Cho Con Bám Viền Áo Chúa Thăng Thiên.

Cho Con Bám Viền Áo Chúa Thăng Thiên. Chúa Nhật VII  Phục Sinh   vô hạ Hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo gồm mọi thành phần dân Chúa chúng con mừng kính Chúa  Lên Trời ngày 24/05/2020 còn gọi là lễ Thăng Thiên. Theo Thánh kinh, Chúa Giêsu Ngôi Con từ  Cha Trời  xuống thế làm người, để chịu …

xem thêm

The Ascension of the Lord

The Ascension of the Lord Acts 1:1-11, Ephesians 1:17-23, Matthew 28:16-20 Today the Church solemnly celebrates the Ascension of the Lord. An image of Jesus coming back to heaven helps us think about the Words of God and also about our lives. First of all, the Words of God are truthful always in order to help us find happiness in …

xem thêm