Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

 Thuộc Về Chúa

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A – 2020  Thuộc Về Chúa Lm. Giuse Nguyễn Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một vấn đề căn bản trong đời sống đức tin: Khi ta chọn Chúa, khi ta theo sự hướng dẫn của Chúa thì đời ta bình an, hạnh phúc dù dưới chân ta sóng thần, động đất …

xem thêm

Cả Hai Thầy Trò Cùng Đi Trên Nước

Cả Hai Thầy Trò Cùng Đi Trên Nước Chúa Nhật 19 Thường Niên  A vô hạ Nước ở thể lỏng, có tỉ trọng nhẹ hơn cơ thể con người. Bình thường, ai không biết lội (bơi) mà  rớt xuống nước thì bị chìm và dễ chết ngộp lắm. Nhưng trong bài Phúc Âm Chúa Nhật ngày 09/08/2020 năm A nầy,  Tông Đồ Phêrô xin Chúa Giêsu cho lệnh …

xem thêm

God Appears With A Sound Of Sheer Silence

God Appears With A Sound Of Sheer Silence 1 Kings 19:9, 11-13, Romans 9:1-5, Matthew 14:23-33 The world is usual and unusual at present. Usual because it has the same geography and languages and cultures. However, the world is experiencing extreme disaster by Covid 19 that has been making our lives change in an unusual way. According to Reuters calculations, …

xem thêm

Trở Nên Đồng Hình Đồng Dạng Với Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN DUNG Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,1-9   Trở Nên Đồng Hình Đồng Dạng Với Chúa   I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 17,1-9. (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các …

xem thêm

Tín Thác Vào Quyền Năng Và Tình Thương Của Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A 1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14, 22-33 Tín Thác Vào Quyền Năng Và Tình Thương Của Thiên Chúa I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 14, 22-33 (22) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – A Lời Chúa: 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33 MỤC LỤC Trên sóng biển. 4 Con thuyền Giáo Hội 6 Biển đời. 8 Một điểm tựa duy nhất trên cõi đời 10 Đừng sợ. 14 Kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu. 18 Uy quyền – Lm. Giuse …

xem thêm

Hãy Để Mình Bị Nhiễm Và Lây Lan “Virus Tình Yêu!”

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Hãy Để Mình Bị Nhiễm Và Lây Lan “Virus Tình Yêu!” Lm.Giuse Nguyễn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết lời tựa cho một cuốn sách mới có tựa đề “Hiệp thông và Hy vọng”. Ngài khuyến khích mọi người tái khám phá tình liên đới giữa những tàn phá của đại …

xem thêm

Đừng Để Ai Nghèo Trước Mặt Chúng Ta

Đừng Để Ai Nghèo Trước Mặt Chúng Ta Mỗi lần đi làm từ thiện ở đâu đó thì tôi lại thường răn mình với câu của cha ông: “Làm phúc nơi nao để cầu ao rách nát”. Tôi phải nhìn lại xem những người ở bên cạnh đã được tôi quan tâm chia sẻ hay chưa? Người nghèo đang chung …

xem thêm