Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm B

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm B CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18 MỤC LỤC Chiên lành. 4 Trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước. 8 Mục tử nhân lành. 14 Chúa Chiên Lành. 16 Mục …

xem thêm

Chứng Nhân Tình Yêu

Chúa Nhật III Phục Sinh B – (2021) Chứng Nhân Tình Yêu Lm. Giuse Nguyễn  Sau khi chữa lành cho một người bại liệt, Phêrô đã mạnh dạn rao giảng về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị chính đồng bào của mình trao nộp, giết chết, nhưng đã sống lại. Chính Đấng ấy đã ban quyền năng cho Phêrô để …

xem thêm

Nên Chứng Nhân Của Mầu Nhiệm Phục Sinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B Cv 3,13-15.17-19 ; 1 Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48 Nên Chứng Nhân Của Mầu Nhiệm Phục Sinh I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 24,35-48 (35)  Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. …

xem thêm

Họ Nhận Ra Người Khi Nhận Bánh Được Người Trao 

Họ Nhận Ra Người Khi Nhận Bánh Được Người Trao  Chúa Nhật III Sau Lễ Chúa Phục Sinh Năm B vo ha Các bài Lời Chúa dùng trong Phụng vụ thánh ngày Chúa Nhật thứ III Năm B sau Lễ Phục sinh, nhắm mục tiêu đưa dẩn mọi người nhận biết Chúa là ai. Rồi vì hữu tri nên  mộ mến Đức Kitộ, do đó mới nghe theo giáo huấn …

xem thêm

Chứng Nhân

Chứng Nhân CN 3 Phục Sinh B Câu chuyện “Trên đường Emmau” là một trong những câu chuyện Tin Mừng tuyệt tác và rất riêng của thánh sử Luca. Kể từ khi tảng đá to đã niêm phong cửa mộ thì đối với các môn đệ, tất cả đã hết, không còn gì ngoài những kỷ niệm xót xa chua …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48 MỤC LỤC Đấng Phục Sinh ở giữa ta. 4 Làm chứng về Thầy. 8 Mục sở thị 14 Nhãn tiền. 20 Tỉnh ngộ. 25 Có Chúa cùng đi 30 Bình an của Chúa Phục Sinh. 32 Có Chúa cùng đi. 35 …

xem thêm

Lời Mời Gọi Từ Thương Tích Đức Giêsu

Chúa Nhật II Phục Sinh B – 2021 Lời Mời Gọi Từ Thương Tích Đức Giêsu Lm. Giuse Nguyễn  Có 2 câu thơ thiền chẳng rõ tác giả: “Tìm gì giữa chốn trần gian? Dạ thưa tìm chút bình an đủ rồi.” Người đời chỉ tìm chút bình an thôi, còn Đức Giêsu Phục Sinh ban cho ta bình an …

xem thêm

Từ Không Tin Đến Vững Tin Và Loan Truyền Đức Tin

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A.B.C Cv 4.32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31 Từ Không Tin Đến Vững Tin Và Loan Truyền Đức Tin I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 20,19-31: (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông …

xem thêm

Không Thấy Mà Tin Mới Phải

Không Thấy Mà Tin Mới Phải Chúa Nhật II Phục Sinh năm B vo ha Chúa Nhật trước  tín hữu Kitô Giáo toàn thế giới mừng Lể Chúa Giêsu Phục Sinh. Người đã sống lại từ cõi chết. Đây là một thách thức lớn nhất trong đời sống về Niềm Tin cho mọi người khi nghe nói, và cũng khó …

xem thêm