Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Cần Sự Hiệp Thông Huynh Đệ Khi Tham Dự Tiệc Thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C LỄ MÌNH MÁU CHÚA St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 Cần Sự Hiệp Thông Huynh Đệ Khi Tham Dự Tiệc Thánh HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 9,11b-17 (11b) Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được chữa. …

xem thêm

Tình Yêu Trao Ban

Lễ Mình Máu Chúa Năm C 2019 Tình Yêu Trao Ban Lm. Giuse Nguyễn Bài Giáo lý về Bí tích Thánh Thể của Giáo phận Đà Lạt đã dạy: “Bí tích Thánh Thể là việc Chúa Giêsu ban mình cho chúng ta qua hy tế thập giá dưới hình bánh rượu để trở thành lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng …

xem thêm

Bài Học Từ Dòng Sông

BÀI HỌC TỪ DÒNG SÔNG Trong một giờ học, thầy giáo mở một tấm bản đồ ra và hỏi các học viên: “Các bạn hãy nhìn xem, những dòng sông trên bản đồ này có đặc điểm gì?” Các học viên trả lời: “Tất cả đều không chảy thẳng theo một đường mà chảy quanh co, gấp khúc.” “Tại sao …

xem thêm

Thánh Thể Là Trung Tâm Đời Sống Kitô Hữu

“Thánh Thể Là Trung Tâm Đời Sống Kitô Hữu” Lễ Mình Máu Thánh Chúa   ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận viết: “Con muốn hỏi: ‘Cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả?’. Hãy tham dự Thánh lễ, vì không kinh nào, không tổ chức, nghi thức nào sánh bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên Thánh giá”. (Đường Hy Vọng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- C

Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- C Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 MỤC LỤC Đời sống mới 4 Hồng ân Thánh Thể – Lm. Ignatiô Trần Ngà. 6 Thánh Thể, quà tặng tình yêu. 10 Thái độ sống. 14 Mình Máu Chúa – Veritas. 16 Bánh Hằng Sống – Lm. Giuse Trần Việt …

xem thêm

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi (Năm C – 2019) Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Lm. Giuse Nguyễn Linh mục, nhạc sĩ Thái Nguyên đã sáng tác bài hát “Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi”, trong đó có đoạn: “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm tình yêu cao vời, ai người nào đâu suy thấu, mầu nhiệm Thiên …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi: Sự Thật Toàn Vẹn– Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

SỰ THẬT TOÀN VẸN(Chúa nhật Đại lễ Chúa Ba Ngôi năm C) Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự …

xem thêm

Mầu Nhiệm Tình Yêu

Mầu Nhiệm Tình Yêu Lễ Chúa Ba Ngôi Mùa Phục Sinh kết thúc với đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Giáo hội nhìn lại chương trình cứu độ được Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại và nhận ra rằng: nguồn ơn cứu độ chính là Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế, …

xem thêm

Sống Hiệp Thông Và Chia Sẻ Noi Gương Chúa Ba Ngôi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C – LỄ CHÚA BA NGÔI Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 Sống Hiệp Thông Và Chia Sẻ Noi Gương Chúa Ba Ngôi I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 16,12-15 (12) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. (13) Khi …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C Lời Chúa: Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 MỤC LỤC Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 4 Ba Ngôi với con người – ViKiNi 6 Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 10 Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – Dã Quỳ. 29 Thiên Chúa, như Đức Giêsu muốn diễn tả. …

xem thêm