Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Vượt Qua Khó Khăn Thử Thách Nhờ Kinh Mân Côi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 27 TN – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 Vượt Qua Khó Khăn Thử Thách Nhờ Kinh Mân Côi I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, …

xem thêm

Vườn Nho Mới Cho Tá Điền Khắp Thế Giới.

Vườn Nho Mới Cho Tá Điền Khắp Thế Giới.   Chúa Nhật 27 Thường Niên A vô hạ   Cây Nho trong mảnh vườn thạnh mậu trên sười đồi xinh tươi là những hình ảnh rất quen thuộc, đã đi vào văn hoá phổ thông của những dân tộc vùng Trung Đông mà thổ ngưỡng thích hợp. Đã có không ít những câu ca dao và bài hát về …

xem thêm

Lời Kinh Kết Nối

Lời Kinh Kết Nối LỄ MẸ MÂN CÔI Xã hội được xây dựng trên nhiều nền tảng. Một trong những nền tảng căn bản và quan trọng nhất là truyền thông.Truyền thông càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng thiết thực trong cuộc sống con người và trong đời sống của Giáo Hội.Thời đại hôm nay, mạng internet được gọi …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lời Chúa: Cv. 1, 12-14; Gl. 4, 4-7; Lc. 1, 26-38 MỤC LỤC Sống lời kinh Mân Côi – Huệ Minh. 1 Nhiệm mầu của lời kinh Mân Côi – Huệ Minh. 5 Kinh Mân Côi – Lm. JB. Lê Ngọc Dũng. 13 Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43 MỤC LỤC Tá điền chiếm vườn nho – ViKiNi 1 Đừng trở thành sát nhân – Huệ Minh. 4 Hoa trái 10 Vườn nho. 12 Đấng Vô Cùng Tốt Lành. 14 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc …

xem thêm

Ngỡ Ngàng Chưa!

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 Ngỡ Ngàng Chưa! “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước” (Mt 21, 31b) Lm. Giuse Nguyễn Có những chuyện trong cuộc sống làm ta ngỡ ngàng, nghĩa là ta không thể tin một sự việc như thế lại xảy ra; ta không muốn, không chấp …

xem thêm

Lòng Trung Thực Của Người  Con với Cha

Lòng Trung Thực Của Người  Con với Cha Chúa Nhật 26 Thường Niên A     vô hạ    Chỉ còn chín tuần lễ nữa tới Mùa Vọng, lo dọn dẹp trang hoàn tâm hồn, để dọn đường cho Chúa đến. Trong khi chờ đợi,  ngay Chúa Nhật 26 thường niên năm A nầy, Giáo Hội muốn mời gọi con cái mình chuẩn bị …

xem thêm

Sám Hối Và Tin – Điều Kiện Để Được Vào Nước Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32 Sám Hối Và Tin – Điều Kiện Để Được Vào Nước Thiên Chúa I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 21,28-32 (28) Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ …

xem thêm