Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Việc làm quan trọng hơn lời nói.

 Việc làm quan trọng hơn lời nói. CN 26 TN A  Chàng thanh niên bước vào siêu thị tìm mua mấy thứ cần dùng, vài phút sau anh nhận ra một phụ nữ lớn tuổi đang chăm chú nhìn mình. Không để tâm nhiều đến ánh mắt ấy, vì anh còn nhiều việc phải làm. Khi đến quầy tính tiền, …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32 MỤC LỤC Trở lại 4 Thực thi ý Chúa. 6 Dám nói, dám làm.. 8 Ngôn hành như nhất – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền. 12 Rất cần cho một lần hoán cải – Anmai 16 Cải thiện …

xem thêm

Công Bằng Và Bác Ái

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A  – 2020 Công Bằng Và Bác Ái Lm. Giuse Nguyễn Tác giả Lá Mùa Thu có một bài thơ mang tên Bất Công như sau: “Lực bất đành tâm lại chửi thề Cũng vì xã hội lắm nhiêu khê Người ăn chẳng hết rồi đem vứt Kẻ kiếm không ra lại nhặt về …

xem thêm

Bao Dung Nhân Hậu Noi Gương Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a Bao Dung Nhân Hậu Noi Gương Thiên Chúa I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 20,1-16a (1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau …

xem thêm

Cách Thiên Chúa trả công

Cách Thiên Chúa trả công   Thời nào cũng có: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Có nhiều người chạy đến với Thiên Chúa để được chúc phúc trong công việc làm ăn, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhiều người chẳng tin vào Thiên Chúa, họ vẫn được giàu sang. Trong thực tế đó, chúng ta có lý …

xem thêm

Gia Chủ Tốt Bụng Đối Đãi Thợ Vườn Nho

Gia Chủ Tốt Bụng Đối Đãi Thợ Vườn Nho Chúa Nhật 25 Thường Niên A vô hạ Trước hết, tư tưởng và đường lối của Chúa cao xa vượt quá trời xanh theo Tiên Tri I-sa-i-a. Nên con không hiểu nổi tại sao  Ngài chịu chọn lựa Abraham (chừng 2000- 1800 BC) để thành lập Dân Tộc Do Thái và Ông đã trở thành tổ phụ niềm …

xem thêm

Lòng Tốt

Lòng Tốt CN 25 TN A Người ta thường nói rằng: “Lòng tốt là thứ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Bởi vậy hãy bắt đầu làm điều tốt lành cho ai đó xung quanh mình, bạn sẽ thấy điều đó ở khắp nơi. Hương thơm của lòng tốt lan tỏa rất xa. Hương …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a MỤC LỤC Mướn thợ làm vườn – ViKiNi 4 Chân dung gia chủ tốt lành… – Dã Quỳ. 7 Do con người hay do Thiên Chúa. 11 Sự công bằng của Chúa. 13 Suy niệm của Lm. Carôlô …

xem thêm