Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Hãy Để Chúa Dẫn Dắt bạn

Hãy Để Chúa Dẫn Dắt bạn Bài phúc âm hôm nay, thánh Mat–thêu nói đến những cám dỗ mà ma quỷ đã bày ra cho Chúa Giê-su.  Cám dỗ của ma quỷ luôn lôi kéo Chúa Giê-su đi ngược lại với đường lối của Chúa Cha. Nó cám dỗ Chúa Giê-su thay vì thờ Chúa Cha thì cúi mình trước ma quỷ …

xem thêm

Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

Tỉnh Thức và Cầu Nguyện CN I CHAY A Câu hỏi: Nếu Đức Giêsu thực sự là Thiên Chúa, tại sao Satan còn cố cám dỗ Người? Chẳng lẽ nó không biết là Thiên Chúa thì không thể phạm tội? Trả lời: Đúng thế, Satan biết, thế nên nó đã cố cám dỗ Người. Nếu Đức Giêsu không vượt thắng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm  Lễ Tro & Chúa Nhật 1 Mùa Chay A

Các Bài Suy Niệm  Lễ Tro & Chúa Nhật 1 Mùa Chay A Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 (Lễ Tro) Ge 2, 12-18; 2 Cr 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18   MỤC LỤC Chiến thắng tử thần – ViKiNi 4 Cám dỗ. 7 Người ta sống. 9 Khiêm tốn sám hối và …

xem thêm

Các bài Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro

Các bài Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18 Cha hiện diện nơi kín ẩn – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. 4 Ăn năn – Lm Giuse Nguyễn Hữu An. 5 Hãy xé lòng – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 9 Lời sám hối muộn màng – 11 Hoán cải nội tâm.. 12 Đừng …

xem thêm

Sống Là Để Yêu

Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A 2020 Sống Là Để Yêu Lm. Giuse Nguyễn Có nhiều con đường để nên thánh. Ví dụ trong việc bác ái như Mẹ Têrêxa Calcutta, hay việc giáo dục như cha Gioan Boscô, hoặc một đời sống phi thường như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II… Nhưng trong tất cả những con đường …

xem thêm

Yêu Thương Để Biến Thù Thành Bạn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 TN A Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 Yêu Thương Để Biến Thù Thành Bạn I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 5,38-48. 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai …

xem thêm

Con đường mới cho nhân loại

Con đường mới cho nhân loại CN 7 TNA   Romeo và Juliet Cách đây mấy năm, từ Rôma tôi hành hương đến Nhà thờ Chính tòa Vêrôna và đi thăm căn nhà Juliet. Khách du lịch đến đây thật đông vì muốn xem tận mắt nơi dệt nên câu chuyện tình lãng mạn bi thương. Romeo và Juliet là …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 MỤC LỤC Yêu thương kẻ thù. 3 Yêu thương kẻ thù. 5 Tha thứ kẻ thù. 8 Trở nên con cái Chúa. 11 Thiên Chúa là tình yêu – Cố Lm Hồng Phúc. 14 Hãy hoàn thiện như Chúa. 17 Sống chữ …

xem thêm