Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nên thánh giữa đời thường – Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên. 1 Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện – Lm G.B. Trần Văn Hào SDB. 3 Hãy nên thánh trong tất cả hạnh kiểm – Lm Antôn Nguyễn Văn Độ. 6 …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên – A Lời Chúa: Ml. 1,14b – 2,2b.8-10; 1Tx. 2, 7b-9.13; Mt. 23, 1-12 MỤC LỤC Chỉ có một Cha – Lm. Vikini 3 Chỉ có một Cha. 7 Suy niệm và chú giải của Lm. Inhaxiô Hồ Thông. 10 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 21 Những anh …

xem thêm

Có Tình Yêu Là Có Tất Cả

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A – 2020 Có Tình Yêu Là Có Tất Cả Lm. Giuse Nguyễn  Những ngày này ca khúc được tìm kiếm và nghe nhiều nhất trên mạng xã hội là ca khúc ” của nhạc sĩ Hoài Duy. Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ trong thư kêu gọi cứu trợ đồng bào bị …

xem thêm

Thắp Lửa Yêu Thương

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 30 năm A Thắp Lửa Yêu Thương Trong một bài luận văn về bệnh cô cảm của em Phan Hoàng Yến, học sinh lớp 9A2 trường trung học Chu Văn An, Hà Nội, đã gây ấn tượng mạnh trong xã hội hôm nay. Bài văn được viết như sau: “Có được một xã hội …

xem thêm

Yêu Người Như Chính Mình

Yêu Người Như Chính Mình Vô Hạ Tình yêu đúng nghĩa, mọi mặt nói chung, như viên ngọc quí, đã được coi trọng như chân lý muôn đời cho sự sinh tồn của nhân loại, trong mọi sinh  hoạt hàng ngày. Xưa kia tình yêu được diển tả qua dấu chỉ, ngôn ngữ, rồi qua ca dao, tục ngữ, được viết thành văn, thành sách, thành phim, hàng …

xem thêm

Mến Chúa Thể Hiện Qua Hành Động Yêu Người

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40 Mến Chúa Thể Hiện Qua Hành Động Yêu Người I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 22,34-40 (34) Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông …

xem thêm

Mến Chúa, Yêu Người

Mến Chúa, Yêu Người CN 30 TN A “Mến Chúa, yêu người” là nét độc đáo nhất của Kitô giáo.Hai giới luật tạo thành một toàn thể bất khả phân ly và là hai nguyên lý nền tảng của tất cả đạo đức học.Tin Mừng của Chúa Giêsu muốn loan truyền đến mọi người là tình yêu thương. Khi công …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên – A Lời Chúa: Xh. 22, 20-26; 1Tx. 1, 5c-10; Mt. 22, 34-40 MỤC LỤC Mến Chúa yêu người 4 Mến Chúa yêu người 6 Mến Chúa. 9 Giới răn tối thượng – Lm. Ignatiô Trần Ngà. 12 Vị thế tối thượng của tình yêu. 16 Tình yêu là lẽ sống …

xem thêm

Của Cêsa, trả Cêsa. Của Thiên Chúa trả cho Chúa

Của Cêsa, trả Cêsa. Của Thiên Chúa trả cho Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên A     vô hạ   Dân gian tin rằng Ông Trời sáng tạo mọi sự và thưởng phạt công minh. Kitô Giáo qui chiếu niềm tin đó lên Thiên Chúa Tối Cao, là Chủ  của lịch sử trái đất, thời gian và mọi người.    Chúa Nhât 29 thường niên A nầy,  Phụng vu …

xem thêm