Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 6 TN Năm A

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN – A Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5, 17-37 Chủ đề: CHÚA GIÊSU VÀ LỀ LUẬT Lời Chúa: “Ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 6 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta ý thức …

xem thêm

Chúa kiện toàn luật như thế nào?

Chúa Nhật thứ VI Thường Niên năm A Chúa kiện toàn luật như thế nào? Lm JB Nguyễn Minh Hùng   “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Vậy Chúa kiện toàn lề luật như thế nào? …

xem thêm

Khôn – Dại

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 Khôn – Dại Lm. Giuse Nguyễn Có một bài đồng dao tôi thuộc từ khi còn bé: “Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì về ai dại thì sa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến …

xem thêm

Suy Niệm CN 6 TN Năm A – Thầy Bảo Cho Anh Em Biết – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ

  Thầy Bảo Cho Anh Em Biết (Chúa nhật 6 Thường niên, Năm A) Lời Chúa : Mt 5, 17-37 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là …

xem thêm

Thực Hành Luật Mới Yêu Thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 TN A Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Thực Hành Luật Mới Yêu Thương I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 5, 17-37. (17) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 MỤC LỤC Yêu thương là chu toàn luật – Dã Quỳ. 3 Luật mới 7 Luật Thiên Chúa: Luật của Tình Yêu – Huệ Minh. 9 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 14 Kiện toàn lề luật 18 Lề luật 20 …

xem thêm

Ánh Sáng Của Tình Yêu

Chúa Nhật V Thường Niên Năm A 2020 Ánh Sáng Của Tình Yêu Lm. Giuse Nguyễn Việc WHO công bố tình trạng khẩn cấp với dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra khiến cho mặt hàng khẩu trang khan hiếm. Người dân đổ đến các siêu thị, tiệm thuốc để mua mặt hàng này vô tình khiến cho các cơ sở lợi …

xem thêm

Muối Cho Đời Và Ánh Sáng Cho Trần Gian

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 Muối Cho Đời Và Ánh Sáng Cho Trần Gian I. HỌC LỜI CHÚA: TIN MỪNG: Mt 5,13-16 (13) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô …

xem thêm

Muối Và Ánh Sáng

Muối Và Ánh Sáng Hiến chương Nước Trời được Chúa Giêsu công bố trong Tin mừng Chúa nhật vừa qua. Tiếp theo bài giảng trên núi, Chúa Giêsu xác định sứ mạng của các môn đệ: “Anh em là muối cho đời… anh em là ánh sáng thế gian”. “Anh em là muối cho đời”, một định nghĩa tuyệt vời …

xem thêm