Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Hoa Trái Của Sự Thực Hành Lời Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23 HOA TRÁI CỦA SỰ THỰC HÀNH LỜI CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 13,1-23 (1) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người …

xem thêm

Đất Tốt

Đất Tốt CN 15 TN A Sau khi kể dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu cắt nghĩa:“Người gieo giống đây là người gieo lời” và đề cập tới thái độ khác nhau của người nghe. Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn. Hạt giống này tự nó có sức trổ sinh hoa trái, nhưng khi …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23 MỤC LỤC Hạt giống gieo vào đất tốt – ViKiNi 4 Hãy là mảnh đất tốt – Huệ Minh. 7 Đất tốt 11 Gieo giống. 13 Lòng quảng đại Thiên Chúa. 15 Gieo hạt giống cho mình. 18 …

xem thêm

Hiền Hậu Và Khiêm Nhường

Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A 2020 Hiền Hậu Và Khiêm Nhường Lm. Giuse Nguyễn “Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng, kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một cô gái trẻ, nhà gần chùa của thiền sư bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé …

xem thêm

Ách và Gánh của Chúa Êm Ái Dịu Dàng

Ách và Gánh của Chúa Êm Ái Dịu Dàng   Chúa Nhật 14. TN A.    vô hạ  Hơn năm chục năm trước, khi trong ca  đoàn thiếu nhi tại Cần Thơ, mình đã rất thích thú với bài ca sau đây mỗi khi anh trưởng đánh nhịp lấy trớn vào Ca Nhập Lễ: “Vui ca lên nào con cái Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng, Người ngự trong nhà …

xem thêm

Hiền Lành và Khiêm Nhường

Hiền Lành và Khiêm Nhường CN 14 TNA Chúa Giêsu giảng dạy về đời sống đức tin và siêu nhiên và cả cách sống nhân bản. Những ai học theo giáo huấn của Chúa sẽ trở thành con người sống dễ thương, dễ mến và nhờ đó sẽ thành công trong cuộc đời. Sứ điệp nhân bản Chúa dạy hôm …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – A Lời Chúa: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30 MỤC LỤC Ngược đời 3 Khiêm nhu. 5 Hiền lành. 7 Ách của Tôi êm ái 9 Khiêm nhường – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 12 Gió và mặt trời 15 Ở hiền gặp lành – Lm. Giuse …

xem thêm

Hiền Hậu Và Khiêm Nhường Noi Gương Chúa Giê-Su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 Hiền Hậu Và Khiêm Nhường Noi Gương Chúa Giê-Su I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 11,25-30 (25) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho …

xem thêm