Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 MỤC LỤC Chúa là sự sống lại – ViKiNi 4 Tin sẽ được sống – Huệ Minh. 6 Cái chết của Lagiarô. 10 Để phép lạ xảy ra. 12 “Tôi là Sự Sống Lại và là Sự Sống”. 16 Suy niệm của …

xem thêm

Lắng Nghe Cuộc Đối Thoại

Lắng Nghe Cuộc Đối Thoại  Lễ Truyền Tin Một cuộc đối thoại Thiên Sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria là một cuộc đối thoại. Các nhà chú giải đã chia ra ba sườn chính về thể văn mà thánh Luca sử dụng trong cuộc đối thoại của khung cảnh Truyền Tin. 1.1  Thể văn báo tin việc sinh hạ: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Truyền Tin 25/3

25/03 Lễ Truyền Tin  Lc 1,26-38 Sứ điệp: Nhờ lời ưng thuận của Đức Maria, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng người Mẹ đồng trinh. Thiên Chúa là Đấng khởi xướng mọi hoạt động cứu độ, nhưng Ngài cần sự hợp tác của con người. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con thờ lạy Chúa là Con của …

xem thêm

Đón Nhận Ánh Sáng Để Trở Thành Ánh Sáng

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A 2020 Đón Nhận Ánh Sáng Để Trở Thành Ánh Sáng Lm. Giuse Nguyễn Với việc chữa lành cho anh mù từ thuở mới sinh, Đức Giêsu được Tin mừng Gioan hôm nay mặc khải là ánh sáng thế gian. Từ đó mời gọi Kitô hữu đón nhận ánh sáng để trở thành ánh …

xem thêm

Thánh Giuse, người đi trong đêm tối

Thánh Giuse, người đi trong đêm tối TGM. Ngô Quang Kiệt Trong các bức vẽ thánh Giuse, tôi thích nhất bức tranh vẽ Thánh Giuse đưa Ðức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Bầu trời đen thẫm, một vài tia chớp lóe lên ở cuối chân trời vừa soi đường cho Thánh Giuse, vừa báo hiệu cơn giông …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lòi Chúa Lễ Thánh Giuse 19/03      

19/03 Thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria Mt 1,16-18.21-24 Sứ điệp: Thánh Giuse vâng lời sứ thần  để nhận Chúa Gieessu là con của mình, nhờ thế Chúa Gieessu thuộc về dòng dõi Vua Đa-vít. Thánh Giuse là người công chính vì ngài luôn tôn trọng Thánh Ý Thiên Chúa và tôn trọng Đức Mẹ. Cầu nguyện: Lạy Cha, …

xem thêm

Suy Niệm Ngày 19 tháng 3 – Đặt tên cho con trẻ – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đặt tên cho con trẻ(Ngày 19 tháng 3: Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria) Lời Chúa: Mt 1, 16.18-21.24a Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Ðavít, là mười bốn đời; từ vua Ðavít đến thời lưu …

xem thêm

Trở Nên Ánh Sáng Cho Thế Gian

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 Trở Nên Ánh Sáng Cho Thế Gian I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 9,1-41 (1) Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (2) Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 MỤC LỤC Hãy tin để được sáng – Huệ Minh. 4 Thầy là ánh sáng thế gian – ViKiNi 8 Người mù. 11 Người mù. 13 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 15 Chúa là nguyên nhân của niềm vui 20 …

xem thêm