Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Suy niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Suy niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lời Chúa: Is. 49, 1-6; Cv. 13, 22-26; Lc. 1, 57-66.80 MỤC LỤC   Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 1 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 3 Tên là Gioan – J.M… 6 Suy niệm của Lm Nguyễn Hồng Giáo. 7 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 9 …

xem thêm

Có Thiên Chúa, Chúng Ta Không Sợ!

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 Có Thiên Chúa, Chúng Ta Không Sợ! Lm. Giuse Nguyễn Cụ bà 101 tuổi người Brazil thoát chết coronavirus đã khiến các bác sĩ và nhân viên y tế kinh ngạc vì Brazil đang là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới với 742.084 ca nhiễm Covid-19; và người càng lớn …

xem thêm

Do Not Be Scared But Do The Right Thing

DO NOT BE SCARED BUT DO THE RIGHT THING Jeremiah 20:10-13, Romans 5:12-15, Matthew 10:26-33 Every two years Thai Hai parish invites the Bishop to visit and give the Sacrament of Confirmation to their chidlren. This year the Vicar general will do it on behalf of the Bishop. Before this event happens we have to prepare the children mentally  and …

xem thêm

Các Con Đừng Sợ

Các Con Đừng Sợ Chúa Nhật 12 Năm A vô hạ Qua Lời Chúa được chọn lựa cho Chúa Nhật 12 năm A, ngày 21-06-2020 nầy, Chúa Giêsu đã uỷ thác Sứ Mệnh loan báo Tin Mừng cho các môn đệ hiện diện và cũng cho các đời sau nữa.  Tất cả sẽ gặp khó khăn, nguy hiểm, cả bách hại nữa, nhưng đừng …

xem thêm

Vượt Qua Nỗi Sợ  

Vượt Qua Nỗi Sợ   CHÚA NHẬT XII A Một trong những điều rất thông thường thuộc bản năng của con người là biết sợ hãi. Bản năng biết sợ hãi là do Thiên Chúa đặt để ngay trong bản tính con người, nhờ đó con người và cả loài vật nữa mới biết tự vệ và tránh được những …

xem thêm

Đừng Sợ Để Chu Toàn Sứ Vụ Làm Chứng Cho Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A Gr 20,10-13 ; Rm 5,12-15 ; Mt 10,26-33 Đừng Sợ Để Chu Toàn Sứ Vụ Làm Chứng Cho Chúa I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 10,26-33 (26) Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có …

xem thêm

Yêu Thương Như Giê-Su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM A Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30 Yêu Thương Như Giê-Su I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 11,25-30 (25) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên A Lời Chúa: Gr. 20, 10-13; Rm. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33 MỤC LỤC Đừng sợ. 3 Nhận & chối – Anmai. 5 Đừng sợ. 13 Biết sợ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 15 Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà. 18 Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên. …

xem thêm

Meaning of the Body and Blood of Christ

Meaning of the Body and Blood of Christ I remember that I received my first Holy Communion on the feast of the body and blood of Christ. Nowadays, almost every parish also celebrates the first communion for children on this feast day. Why do churches usually celebrate first Holy Communion for children on the feast of the Body and blood …

xem thêm