Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Chu Toàn Sứ Vụ Làm Tiền Sứ Cho Đức Ki-Tô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11 CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 11,2-11 (2) Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: (3) …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 MỤC LỤC Bác ái 4 Vở kịch dang dở. 6 Đấng sẽ đến. 8 Dung mạo Đức Kitô – ĐTGM. Jos Ngô Quang Kiệt 11 Suy niệm của ĐGM. GiuseVũ Duy Thống. 16 Mạnh sức để đạt được Nước Trời – Anmai …

xem thêm

Dọn Sẵn Con Đường Cho Đức Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM 2019 Dọn Sẵn Con Đường Cho Đức Chúa Lm. Giuse Nguyễn Phát triển giao thông là nhu cầu thiết yếu của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy nhà nước sẵn sàng bỏ ra những số tiền lớn để làm sân bay, làm đường cao tốc, chỉnh sửa lại những tuyến …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật 2 MV A – Hãy sám hối – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ

  Hãy Sám Hối Lời Chúa: Mt 3, 1-12  Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A  Bài đọc 1: Is 11,1-10 Năm 745 trước Công nguyên, Tiglath-pileser III lên ngôi vua Assyria (745-727). Ông quyết định chinh phục tất cả các nước nằm về phía tây, bao gồm cả Israel. Ngôn sứ Isaia viết những lời này vào thời đó. Trong những câu trước đoạn …

xem thêm

Noi Gương Gioan Sống Khiêm Tốn

Noi Gương Gioan Sống Khiêm Tốn Đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy cảm phục con người của Gioan. Ngài thật thánh thiện và đầy khiêm tốn. Ngài không lợi dụng để đánh bóng tên tuổi mình. Ngài luôn biết mình là ai để sống đúng với vai trò của mình.  Phúc âm tường thuật rằng với lối sống chay …

xem thêm

Sứ Vụ Dọn Đường

Sứ Vụ Dọn Đường CN II VỌNG A Bước vào Mùa Vọng, chúng ta gặp lại Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ đi trước dọn đường và dọn lòng người để đón Đấng Cứu Thế. Thực thi sứ vụ dọn đường, Ngôn Sứ Gioan luôn gắn bó với Thiên Chúa và sống gần gũi với con người. Lời Chúa Gioan …

xem thêm

Hồi Tâm Sám Hối Để Dọn Đường Đón Chúa Đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12 Hồi Tâm Sám Hối Để Dọn Đường Đón Chúa Đến I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 3,1-12 (1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: (2) “Anh em hãy sám hối, vì Nước …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 MỤC LỤC “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến” – ViKiNi 4 Suy niệm của Huệ Minh. 7 Sám hối 11 Hãy thống hối, vì nước trời gần đến. 13 Hoa trái cuộc đời 16 Đấng sẽ đến. 19 Trở về cùng Chúa. 21 Suy …

xem thêm

Lên Tàu Với Nô-Ê

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A 2019 Lên Tàu Với Nô-Ê Lm. Giuse Nguyễn Bước vào Mùa Vọng 2019, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã gởi lời chúc Mùa Vọng đến các tín hữu Việt Nam, trong đó có đoạn: “Chúng ta sắp bước sang Mùa Vọng, tôi …

xem thêm