Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Một Cuộc Đời Phải Dám Dấn Thân

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Một Cuộc Đời Phải Dám Dấn Thân Lm. Giuse Nguyễn Tôi có người bạn sáng nào cũng dậy sớm để chăm sóc Rồng Nam Mỹ là một loại thú cưng: Tắm, phơi nắng, bào thức ăn, cho thú ăn… Anh chia sẻ, tuy cực nhưng rất vui, chưa nói tới việc …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A Mt 16,21-27 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ hay Ngài sẽ chịu nạn chịu chết và sống lại. Nghe thế Phêrô vì đã ngăn cản Ngài. Sau khi quở trách Phêrô, Chúa Giêsu nói thêm rằng con đường ấy là con đường Thập giá mà …

xem thêm

Bỏ Mình Vác Thập Giá Theo Thầy

Bỏ Mình Vác Thập Giá Theo Thầy Chúa Nhật 22 Thường Niên A vô hạ   Lịch sử thế giới và riêng Lịch sử Giáo Hội cho thấy, có những thời người ta chịu khó học giáo lý cho lấy có, rồi thành Kitô hữu  với dụng ý mượn danh đạo tạo danh đời. Kitô Giáo là một quyền lực mềm quan …

xem thêm

Vào Trong Vinh Quang Ngang Qua Thập Giá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16, 21-27 Vào Trong Vinh Quang Ngang Qua Thập Giá I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 16,21-27 (21) Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ …

xem thêm

Theo Chúa

Theo Chúa CN 23 TN A Câu kết bài Tin Mừng tuần trước: “Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô”, thật ngạc nhiên! Sau khi Chúa chuẩn nhận lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Chúa lại cấm công khai điều ấy.Tại sao? Thánh Matthêu không trực tiếp trả lời, nhưng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – A Lời Chúa: Gr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27 MỤC LỤC Thập giá – ViKiNi 4 Sống đức tin. 6 Mất và được. 8 Vác thập giá đời mình – Huệ Minh. 10 Con đường thập giá. 17 Ý người và ý Chúa. 19 Đầu tư cho …

xem thêm

Trách Nhiệm

CN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Trách Nhiệm Lm. Giuse Nguyễn Mỗi người được Chúa sinh ra, được trao cho một bổn phận khác nhau, vì vậy sống là sự nỗ lực để chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao phó cho từng người chúng ta. Chu toàn trách nhiệm đến đâu là thước đo sự trung …

xem thêm

How Can We Use Power

How Can We Use Power Isaiah 22:19-23, Romans 11:33-36, Matthew 16:13-20   Everybody born has authority in this world such as citizens’ rights, civil rights and human rights. Those who are leaders have different powers to guide the world, countries, companies and so on. Similarly, accordingly the Church that has power to lead Christians all over the world. It is …

xem thêm