Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Tin Cha và Thầy Không chút xao xuyến

Tin Cha và Thầy Không chút xao xuyến  Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A    vô hạ   Thưa Thầy, Chúa Nhật V Phục Sinh năm A ngày 10/05/ 2020 nầy, vẫn còn Mùa Mừng Chúa Sống lại, để tiếp tục vinh danh Thầy là đường, sự thật, sự sống và thấy Thầy là Thấy Chúa Cha mà khỏi bị  xao xuyến. Nhưng  vì …

xem thêm

Con Đường Giêsu

Con Đường Giêsu Chúa Nhật V Phục Sinh A   Trang Tin mừng hôm nay kể chuyện: hai thánh tông đồ Tôma và Philípphê đã hỏi Chúa hai câu và Chúa đã mạc khải hai chân lý đức tin: “Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”; “Ai …

xem thêm

Đức Giê-Su – Con Đường Duy Nhất Đưa Ta Lên Trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 Đức Giê-Su – Con Đường Duy Nhất Đưa Ta Lên Trời I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 14,1-12 (1) Lòng anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm A Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 MỤC LỤC Nhà Cha Thầy – ViKiNi 4 Xao xuyến. 7 Con Đường Giêsu. 9 Dọn chỗ cho anh em – Huệ Minh. 11 Xao xuyến. 15 Hãy tin tưởng vào Chúa. 17 Đường Giêsu – ĐTGM. Giuse Ngô Quang …

xem thêm

Thưa Mục Tử Nhân Lành, Chiên Quậy Của Ngài Đây. 

Thưa Mục Tử Nhân Lành, Chiên Quậy Của Ngài Đây.   Chúa Nhật IV Phục sinh Năm A. vô hạ    Đầu tiên xin phép, vài lời tâm tình với Chúa, trước khi thêm những dòng biên khảo. Hôm nay con không có một chút ấn tượng nào về chữ nghĩa trong đầu. Khi dựa vào giai thoại, những từ ngữ trong một bồ chữ mà Thi Sĩ Giáo Thụ Cao Bá Quát  1808-1855 …

xem thêm

Để Nên Mục Tử Nhân Lành Noi Gương Đức Giê-Su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10 Để Nên Mục Tử Nhân Lành Noi Gương Đức Giê-Su I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 10,1-10 (1) “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, …

xem thêm

“Các mục tử hãy gần gũi với dân Chúa”

“Các mục tử hãy gần gũi với dân Chúa” CN 4 PHỤC SINH Sáng thứ Sáu 24/4, Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta.Tin Mừng phụng vụ hôm ấy nói về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng và sau đó Ngài bảo các môn đệ hãy cho dân …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm A CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục và Tu sĩ Lời Chúa: Cv 2,14a.36-41; 1Pr 20b-25; Ga 10,1-10 MỤC LỤC **Chúa Nhật 4 Phục Sinh. 4 Chuồng chiên. 9 Cửa chuồng chiên. 11 Mục tử và Cửa chuồng chiên. 13 Cửa chuồng chiên …

xem thêm

Bám Sát Dấu Chân Hai Môn Đệ E-mau

Chúa Nhật Thứ III Phục Sinh Năm A Bám Sát Dấu Chân Hai Môn Đệ E-mau vô hạ Người Công giáo tin tưởng vào Thiên Chúa và vui mừng  kỷ niệm hằng năm Lễ Chúa Giêsu Phục Sinh đêm thứ bảy tuần thánh tại Nhà Thờ. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên phải ở  tại gia năm nay, nên mừng …

xem thêm

Đồng Hành Với Chúa Trong Cuộc Sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A Cv 2,14.22-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35 Đồng Hành Với Chúa Trong Cuộc Sống I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Lc 24,13-35 (13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem sáu mươi dặm. (14) …

xem thêm